Oddelenie sociálnej psychológie
Spoločenskovedný ústav SAV Štátny sektor

Oddelenie sociálnej psychológie

Pre oddelenie je ťažiskové dlhodobé zameranie na rozvoj sociálnej psychológie, teda systematické štúdium vzájomných interakcií ľudí a ich sociálneho prostredia.

V sledovaní tohto cieľa využíva a rozvíja pokročilé nástroje vedy na poznávanie, pochopenie a interpretáciu individuálnych i skupinových prejavov správania a sociálnych vzťahov.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia