Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015 - Výber podujatí

— Lenka Uherová

Už tento pondelok 9. novembra 2015 sa začína Týždeň vedy a techniky 2015, ktorý potrvá do nedele 15. novembra 2015. Hlavnou témou tohtoročného podujatia je svetlo, ale počas celého týždňa bude mať verejnosť príležitosť zoznámiť sa s najnovšími poznatkami z oblasti vedy, techniky a inovácií.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015 - Výber podujatí

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

Podujatie je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Začiatok týždňa prinesie podujatie s názvom Veda netradične, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. a 10. novembra 2015 v Centre vedy CVTI SR na Bojnickej 3 v Bratislave. Interaktívna výstava návštevníkom ukáže množstvo zaujímavých exponátov približujúcich vedu a techniku a výsledky výskumno-vývojovej činnosti na Slovensku. V rovnakých priestoroch bude pripravená aj prehliadka bádateľských projektov študentov stredných škôl so záujmom o vedu a techniku.

Stred týždňa bude patriť podujatiu s názvom Streda s molekulárnou biomedicínou. Výskumníci z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave na čele s Petrom Celecom nám vysvetlia, prečo sa nemusíme báť, ale naopak, tešiť sa z toho, čo dnes vieme urobiť s DNA – od čítania, cez cielené zmeny až po vytvorenie novej DNA. Podujatie sa uskutoční 11. novembra 2015 v priestoroch CVTI SR v Bratislave.

Filmovým a vedeckým nadšencom je určený v poradí druhý ročník Festivalu vedeckých filmov, ktorý sa bude konať v dňoch 9. 13. novembra 2015 a nebude počas neho chýbať ani laserová show. Ústrednou témou premietaných filmov, sa pri príležitosti Medzinárodného roka svetla, stane práve svetlo.

Aj v tomto roku sa uskutoční niekoľko podujatí určených predovšetkým pre vedeckú komunitu, ako napríklad Okrúhly stôl PopVaT Day 2015 zameraný na výmenu skúseností v oblasti popularizácie vedy a techniky. Konať sa bude vo štvrtok, 12. novembra 2015, v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave. Národná konferencia SCIENTIX pod odbornou záštitou Žilinskej univerzity sa bude konať počas dvoch dní, 9. a 10. novembra 2015 na pôde CVTI SR na Bojnickej ulici v Bratislave. Prebiehať tu bude diskusia venovaná inovatívnym formám vzdelávania v prírodovedných a technických predmetoch na základných a stredných školách.

Žilinský kraj

Dňa 10. 11. 2015 od 9.00 do 15.00 hod. ponúka Slovenská národná knižnica možnosť prezrieť si Konzervačné a digitalizačné centrum  s ukážkami reštaurovania a konzervovania dokumentov, ich čistenia a prípravou na digitalizáciu. Toto všetko zažijete počas Dni otvorených dverí na ulici Francúzskych partizánov 24199 vo Vrútkach.
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=8910)

V prednáške MISIA NEW HORIZONS – PLUTO a CHÁRON sa dňa 12. 11. 2015 o 17.00 hod. dozviete od RNDr. Miroslava Znášika najnovšie informácie o výskume Pluta a Chárona kozmickými sondami. Podujatie organizuje Krajská hvezdáreň v Žiline a uskutoční sa na ulici Horný Val 20 v Žiline.
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9245 alebo na www.astrokysuce.sk)

Krajská hvezdáreň v Žiline tiež organizuje Večerné pozorovanie oblohy. Konať sa bude v dňoch  9. 11. až 13. 11. 2015 vždy od 17.00 – 19. 00 hod. (prípade jasnej oblohy) Miesto konania je Pozorovateľňa Krajskej hvezdárne, Malý diel 20 v Žiline.
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9244 alebo na www.astrokysuce.sk)

Trnavský kraj

Technologické múzeum Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave pripomína od roku 2010 tradície v oblasti technológií a materiálov. V dňoch 16. 10. – 30. 11. 2015 jeho expozíciu dočasne dopĺňa panelová výstava s názvom „Aurel Stodola -  Majster techniky“, ktorú zapožičalo CVTI SR.
(viac info http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9171)

V priestoroch SOŠ záhradnícka v Piešťanoch sa môžete zúčastniť na podujatí s názvom Čo všetko spolu dokážeme... Uvidíte tu nie len prednášky a prezentácie aktivít študentov v oblasti environmentalistiky, ale aj prednášku na tému Dreviny okolo nás. Podujatie sa bude konať 11. 11. 2015 od 9.30 – 12.00 hod. v Piešťanoch.

Trenčiansky kraj

V priestoroch Župného domu v Púchove sa môžete zúčastniť na podujatí s názvom Večer výskumníka alebo veda nás baví. Dňa 12. 11. 2015 o 17.00 hod. sa dozviete viac napríklad o výpočtovom modelovaní v praxi alebo o vytváraní virtuálnej reality. Podujatie pre vás pripravila Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9409 )

Od 9. 11. Do 13. 11.2015 v čase od 8.00 do 15.00 hod môžete navštíviť podujatie s názvom Od fúrika k lokomotíve. Organizátorom podujatia je Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová a tešiť sa môžete na Prehliadku Expozície Cesta uhlia – Uhoľné baníctvo na Slovensku.
(viac info:  http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9417 )

Prešovský kraj

Moyzesiana – to je Medzinárodná spevácka súťaž pre študentov vysokých škôl pedagogického smeru s jasne určeným hudobno-pedagogickým a hudobno-výchovným poslaním, nasmerovaným na skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov. Podujatie sa koná dňa 12. 11. 2015 od 8.00 do 18.00 hod v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9036)

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV pre vás pripravila podujatie s názvom Vesmírne zaujímavosti. Dňa 13. 11.2015 od 16.00 do 23.00 hod. vás čakajú prednášky o aktuálnych témach súvisiacich so svetlom a výskumom vesmíru. Pripravená je aj výstava fotografií s názvom Svetlo a tieň, zaujímavé experimenty so svetlom a názorné modely. Podujatie sa bude konať v areáli astronomického ústav SAV v Starej Lesnej
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9277)

Nitriansky kraj

Dňa 10. 11. 2015 o 9.00 hod. môžete navštíviť podujatie s názvom Embryotechnológie pre nevedcov. Toto podujatie je zamerané na propagáciu biotechnológií so zameraním na embryotechnológiu. Podujatie sa bude konať v priestoroch Katedry botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, Nitra
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9020)

Beseda o povahe vedeckého myslenia sa uskutoční dňa 10. 11. 2015. Kľúčovou otázkou podujatia je "Čo znamená vedecké myslenie?" a odpoveď sa dozviete v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne .
(viac info:  http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9289)

Cieľom prednášky Tvoríme aplikácie pre Android je ukázať študentom, že s použitím vhodných nástrojov sa môžu sami stať tvorcami digitálneho obsahu. Prednáška bude zameraná na prezentáciu nástroja App Inventor na programovanie mobilných aplikácií a ukážku vývoja jednoduchej aplikácie pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android.
Podujatie sa uskutoční dňa 12. 11. 2015 o 9.00 hod. v priestoroch SOŠ, Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9026)

Košický kraj

Deň SAV v Kreatívnej fabrike – Steel Park sa uskutoční dňa 10. 11. 2015 od 9.00 do 14.00hod. Zamestnanci Slovenskej akadémie vied na tomto podujatí predstavia miestnym školám a verejnosti svoje interaktívne vedecko-technické exponáty.
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9071)

11. 11.2015 od 10.00 hod. môžete navštíviť Deň otvorených dverí Parazitologického ústavu SAV. Podujatie bude pozostávať z dvoch prednášok, výstavy a prezentáciách o skutočnom svete parazitov a ochorení, ktoré vyvolávajú, tiež o ich diagnostike a liečbe. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Parazitologického ústavu SAV, Hlinkova 3 Košice.
(viac na: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9069)

MAGNETICKO MAGICKÁ MÚZEJNÁ HODINKA sa uskutoční v dňoch 10.11. – 12. 11.2015 od 9.00 do 12.00 hod. Miesto konania je Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice. Cieľom podujatia je aktívne demonštrovať a objasňovať podstatu fyzikálnych zákonov a technických princípov prostredníctvom rôznych experimentov. Elektrina, magnetizmus, magnetické javy a hravá fyzika okolo nás vo VEDECKO – TECHNICKOM CENTRE.
(viac info:  http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9266 )

Banskobystrický kraj

11. ročník medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru Cena profesora Jindřicha Halabalu 2015 sa uskutoční v priestoroch Zvolenského zámku v dňoch 05.11.2015 - 29.11.2015.
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=8916 )

Viete že ... týždeň vedy a techniky hravo je podujatie, ktoré sa uskutoční v priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici od 9. 11- 13. 11. 2015 v čase od 8.00 do 15.00hod. V rámci podujatia sa môžete zúčastniť prehliadky expozície Baníctvo na Slovensku – časť úpravníctvo a zabaviť sa pri skladaní puzzle, vďaka ktorému sa dozviete viac o spôsobe získavania zlata a striebra z rudy.
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=8934)

Bratislavský kraj

Od 9. 11 do 13. 11. 2015 bude v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave prístupná panelová výstava Otto Wichterle – Príbeh kontaktnej šošovky, doplnená  replikou „šošovkostroja". Výstava predstaví dielo a osobnosť jedného z najväčších českých vynálezcov 20. storočia.
    
Podujatie Chémia je náš život, naša budúcnosť sa koná dňa 11. 11. 2015 od 9.00 do 15.00 hod. Organizátorom podujatia je Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava. Na podujatí sa dozviete, že aj zložitá veda môže byť zaujímavá! Uvidíte množstvo pútavých chemických experimentov, príprava a analýza farmaceutických prípravkov a kozmetiky. biochemické analýzy, mikrobiológiu v praxi a praktické využitie biotechnológií. Vybrané experimenty si môžu návštevníci vyskúšať sami!
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9331)

Deň otvorených dverí Elektrotechnického ústavu SAV sa bude konať dňa 10. 11 .2015 od 9.00 do 14.00 hod.
Zažijete tu množstvo interakívnich ukážok na pracoviskách na témy: Magnetická levitácia | Drôt bez odporu | Vyrob si svoj čip | „Dotknúť“ sa atómu | Čo „vidia“ elektróny? | Ohybné senzory | Super rýchly a super silný spínač | „Nano-lesík“ plný diód | Rast vrstiev s atomárnou presnosťou | Ako sa merajú nanoštrutkúry. Podujatie sa koná v priestoroch Elektrotechnického ústavu SAV, Dúbravská cesta 9 v Bratislave.
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=8930)

Ako vzniká nový liek? Odpoveď na túto otázku dostanú návštevníci Dňa otvorených dverí na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Vzrušujúcou cestou vývoja nových liekov plnou záhad, žiaducich či nežiaducich vedľajších účinkov, víťazstiev či sklamaní prevedú návštevníkov odborníci na danú problematiku. Podujatie sa koná dňa
11.11.2015 od 9.00 do 12:30 hod. a navštíviť ho môžete v budove experimentálneho zverinca Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9145)
    
Katedra jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave si pre Vás pripravila podujatie s názvom Rádionuklidy v životnom prostredí a metódy ich detekcie. Podujatie sa koná 9. 11. 2015 v čase od 9.00 do 13.00 hod. Dozviete sa tu zaujímavé informácie o obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia a metódy ich detekcie. Súčasťou podujatia budú aj praktické ukážky. Podujatie sa koná v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, AMOS a priestory Katedry jadrovej chémie.
(viac info: http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9210)

Kompletný a priebežne aktualizovaný zoznam podujatí realizovaných počas Týždňa vedy a techniky, miesta ako i časy ich konania nájdete na web stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

TVT Streda s molekularnou medicinou

Plagát podujatia Streda s molekulárnou biomedicínou, zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia