rozhovor Pri overovaní identity vás prezradí DNA aj dúhovka

— Zuzana Vitková

Čo sa deje na colnici keď podáte policajtovi cestovný pas? Vďaka čomu vás dokážu spoľahlivo rozoznať aj keď máte na niekoľko rokov starej fotke okuliare, alebo iný účes? O biometrických údajoch a ich spoľahlivosti sme sa rozprávali s Ladislavom Marišom z Katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity.

Pri overovaní identity vás prezradí DNA aj dúhovka

Analýza dúhovky je jedným z najspoľahlivejších spôsobov identifikácie človeka, autor fotografie: JDrewes

Aj tento rok vám slovenskí vedci a odborníci predstavia svoju prácu zaujímavou a praktickou formou. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Centrom pre vedecko-technické informácie SR a portálom EurActiv.sk už ôsmy rok umožňujú verejnosti nazrieť do tajomných zákutí vedy pomocou festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2014, ktorý sa uskutoční v piatok 26. septembra v piatich slovenských mestách. V súvislosti s tým sme pre vás pripravili sériu zaujímavých tipov na prezentácie a vedecké stánky, ktoré si na festivale budete môcť prezrieť.

Stánok Katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity s názvom "Veľký brat ťa vidí" zameraný na biometrickú identifikáciu osoby podľa ich jedinečných fyzických znakov nájdete v rámci podujatia v žilinskom Aupark Shopping Center.

Čo všetko tvorí náš „osobný kód“?
Vo vzťahu k biometrii si pod ním môžeme predstaviť jedinečné vlastnosti človeka. Tieto biometrické znaky sa prevádzajú do elektronickej podoby a je s nimi možné narábať ako s jedinečným kódom. Z názvu vyplýva, že biometrický údaj je informácia o fyzickom znaku človeka ako napríklad odtlačok prsta.

Väčšina ľudí sa stretáva s takzvaným PIN kódom (Personal Identification Number) pri výbere hotovosti z bankomatu či odblokovaní mobilného telefónu, no týmto názvom označujeme aj osobný kód na overenie vlastnej identity.

S akou presnosťou sa dá potvrdiť identita osoby na základe biometrických údajov?
Biometria využíva jedinečné vlastnosti človeka ako napríklad obrys ruky, tvárovú charakteristiku, DNA a podobne. Presnosť, respektíve spoľahlivosť biometrickej identifikácie spočíva v použití konkrétnej metódy, ktorú na identifikáciu použijeme.

V súčasnosti najspoľahlivejšia metóda na identifikáciu osoby je analýza DNA, ktorá sa využíva najmä v kriminalistike. Dokonca aj v DNA jednovaječných dvojčiat našli genetici odlišnosti.

Veľmi spoľahlivá je tiež analýza očnej dúhovky alebo očnej sietnice. V bežnej praxi sa využíva napríklad snímanie odtlačku prsta s kombináciou zadávania PIN kódu respektíve priloženia identifikačnej karty. Práve kombináciou viacerých metód sa zabezpečuje lepšia identifikácia.

Aké biometrické údaje v súčasnosti slovenské cestovné pasy obsahujú a kde sú „uložené“?
Od roku 2008 sa vydávajú cestovné pasy, v ktorých sú okrem mena, priezviska, či dátumu narodenia aj biometrické údaje uložené v RFID čipe.
Prvým biometrickým údajom je podoba tváre. Druhý údaj, ktorým sú odtlačky prstov, bol zavedený v roku 2009. Ak žiadate o cestovný pas, musíte byť pri podaní žiadosti o jeho vydanie osobne prítomní. Vtedy sa nasníma vaša tvár, odtlačky prstov a aj podpis v elektronickej forme.

Zvažuje sa aj pridanie ďalších biometrických údajov?
Neviem o tom.

biometricky cip Mike1024

Biometrický čip v pase Veľkej Británie, autor fotografie: Mike1024

 

Aká veľká je databáza biometrických údajov s ktorou sa pracuje na hraniciach?
Každá krajina v Schengenskom priestore, teda aj Slovensko, poskytuje údaje do takzvaného Schengenského informačného systému (SIS). Následne sú tieto údaje prístupné on-line každej zo zúčastnených krajín. SIS tiež umožňuje príslušníkom určených bezpečnostných zložiek členských krajín pristupovať k údajom o pátraní po osobách a veciach, ktoré do SIS vložila ktorákoľvek členská krajina.

Kde všade sa využíva identifikácia pomocou biometrických údajov, okrem hraničných priechodov?
Kdekoľvek potrebujete zosnímať biometrické znaky osoby za účelom získavania biometrických údajov. Napríklad pred vstupom na vaše pracovisko, do vášho notebooku, mobilu, a podobne.

Ako funguje napríklad snímač dúhovky, s ktorým sa môžeme stretnúť pri niektorých hraničných priechodoch?
Každá očná dúhovka má jedinečnú štruktúru, ktorá je daná kombináciou špecifických anatomických charakteristík. Na snímanie očnej dúhovky potrebujete snímač, čiže kvalitnú kameru s vysokým rozlíšením. Z obrazu sa pomocou softvéru vykoná analýza dúhovky na základe jej štruktúry prípadne sfarbenia či reakcie na svetlo.

Aké sú hrozby zbierania biometrických údajov, respektíve dajú sa nejako zneužiť?
Riziko zneužitia osobných údajov samozrejme existuje. Napríklad ak si nastavíte overenie identity pri zapnutí osobného počítača pomocou zosnímania tváre kamerou. Ste si istý, že sa mi do neho nepodarí vstúpiť napríklad priložením vašej fotografie?
Spôsoby zneužitia získaných informácií môžu byť rôzne. Môžem získané informácie napríklad zverejniť a tým poškodiť vaše meno. Jednoducho môžem získané informácie použiť v prospech či neprospech niekoho, alebo niečoho.

Biometrický pas musia mať po novom aj bábätká. Je možné ich spoľahlivo identifikovať aj napriek tomu, že sa výrazne a rýchlo menia?
Odtlačky prstov sa snímajú občanom starším ako 12 rokov. Podpis sa uvádza od veku, kedy je dieťa schopné podpísať sa, čiže zhruba v čase začiatku školskej dochádzky. Dieťaťu do 6 rokov sa vydáva pas na obdobie 2 rokov. Teda každá zmena sa po dvoch rokoch na fotografii opäť zachytí.

 

Podobnú technológiu uvidíte na tohtoročnej Noci výskumníkov

 

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia