rozhovor Ježiško prežije Santa Clausa, aj keď deťom nedáva logiku

— Zuzana Vitková

Aké sú súčasné Vianoce a ako sa ich vnímanie zmenilo za posledné roky? Je ich atmosféra naozaj odplavená zasneženými reklamami, na ktoré sa pozeráme od októbra? Odborníčka na súčasné sviatky, etnologička Zuzana Beňušková hovorí, že to s Vianocami nie také katastrofálne, ako sa často tvrdí.

Ježiško prežije Santa Clausa, aj keď deťom nedáva logiku

autor fotografie: Jeff Weese

Prežívajú na Slovensku ešte staré zvyky? Čím je dané to, že niekde sa dodržiavajú v takmer nezmenenej podobe a niekde už prakticky neexistujú?

Prežívajú aj staré zvyky, aj vznikajú nové, ale aj tie často plnia tie isté funkcie ako staré zvyky. Napr. Koledníci s Dobrou novinou udržiavajú tradíciu koledníckych obchôdzok, na námestiach sa oživujú betlehemské hry, kultúrne aj športové podujatia plnia funkciu stretávania sa ľudí a spoluprežívania zimného slnovratu – obdobia keď prevláda tma nad svetlom. K uľahčeniu tohto obdobia slúži veľa svetiel, výzdoba. Symbolická výzdoba a tradičné jedlá asi najmenej podliehajú inováciám, aj keď ozdoby sú z rôznych súčasných materiálov. Taktiež súčasťou stravy nie je v mestách zabíjačka, ak, tak na námestiach, kde zase napĺňa tradičnú atmosféru Vianoc.

Sú súčasné zvyky s nadhľadom povedané „zmutované“, pod vplyvom modernej kultúry?

Presne tak, funkcie sa zachovávajú – spoluprežívanie, ukončenie starého a začatie nového obdobia roka, vinšovanie, ktoré má zabezpečiť zdravie, šťastie, prosperitu, či obdarovávanie, ktoré vyjadruje sociálne vzťahy medzi ľuďmi. To všetko sa deje, ale súčasnými formami.

Vytvorili sa v posledných rokoch nejaké zvyky, ktoré sa ešte len stávajú tradičnými?

Za posledných 20 rokov sa značne zmenila aj spestrila podoba Vianoc. Už spomínaná Dobrá novina, roznášanie Betlehemského svetla, svätenie adventných vencov, vianočné trhy, charitatívne podujatia, televízne programy české aj slovenské, bez ktorých si Vianoce nevieme predstaviť sa stali tradíciou.

Mnoho ľudí má problém mať pohodové Vianoce, pretože majú pocit že musia byť štedré bez ohľadu na ich finančné možnosti. Ako to mení všeobecný pohľad na tieto sviatky?

Všeobecne sa podáva predstava, že Vianoce prestávajú mať duchovný charakter a prevláda konzum a komercia. Nemožno s tým celkom súhlasiť. Ak pod duchovným významom nemyslíme iba náboženský, ale aj to, že sa stretáva rodina, dodržiavajú sa tradície, život sa spomalí a ľudia sú k sebe pozornejší, to všetko sa vo vianočnom období deje. To, že treba nakúpiť na voľné dni viac jedla, je prirodzené a ešte to umocňuje aj skutočnosť, že ide o sviatky, keď si ľudia vždy dopriali viac, než cez ostatnú časť roka. Čo sa týka darov a míňania peňazí, marketingové prieskumy ukazujú, že Slováci sa správajú podobne ako iné európske národy, spravidla míňajú toľko, koľko im finančná situácia dovolí. A to aj napriek nespočetným reklamám a ponukám na nesmierne výhodné nákupy, spotrebné pôžičky a iné komerčné lákadlá.

Veľa ľudí sa sťažuje, že Vianoce stratili na atmosfére, pod vplyvom „vianočných“ reklám, ktoré rotujú už od začiatku novembra. Ako to z etnologického hľadiska vnímate Vy?

Áno, už na halloween sa objavili s tekvicami aj prvé sady mikulášskych dobrôt, v polovici decembra sa začínajú stavať mestské stromčeky, aby pod nimi vyrástli stánky previanočné trhy. Skrátka „zvianocieva“ sa akosi priskoro. To mnohým ľuďom vadí a myslím, že si to už uvedomili aj niektoré obchodné centrá. Príliš skorým nástupom vianočnej atmosféry jednoducho zákazníka uťahajú. Na druhej strane, začínajú uvažovať o vianočných darčekoch a postupne sa do atmosféry Vianoc viac či menej nechajú vtiahnuť.

Nebyť doma na Vianoce sa kedysi považovalo za nešťastie, trávia ľudia Vianoce doma a s rodinou menej ako v minulosti?

Áno, to je tiež jeden z novodobých fenoménom, ale nenazvala by som ho ešte tradíciou. Cestuje sa nielen domov k rodine, ale aj na dovolenky. Do menších penziónov vraj prichádzajú ľudia už pred Štedrým dňom a niektorí odchádzajú až po novom roku. Takto sa vyhnú predvianočnému zhonu a oddýchnu si s „full servisom“. Módne sú aj dovolenky v exotických krajinách, kde je teplo. Mimo domova trávia Vianoce aj ľudia, ktorí sú dlhodobejšie vo vzdialenejšom zahraničí. Našťastie existujú technické výdobytky ako napr. skype, ktoré síce Vianoce medzi svojimi nenahradia, ale aspoň zjemňujú pocit osamotenia v cudzom svete v počas sviatkov.

Aké typy ľudí sú najviac náchylné podľahnúť vianočnému spotrebnému tlaku?

Možno tí, ktorí na svojich blízkych nemajú dosť času, majú výčitky svedomia a potom to nahrádzajú materiálnymi hodnotami. Drahé hračky pre deti a podobne.

Existuje aj u nás trend dávať si darčeky až v rámci povianočných januárových zliav, alebo bojkotovania Vianoc?

Áno, je to čoraz častejšie. Slováci sa správajú pragmaticky, veď nepatria k tým bohatším v Európe. Symbolické darčeky si dajú pod stromček, ale ak treba kúpiť nejaký spotrebný tovar, alebo napríklad oblečenie, celkom racionálne sa často dohodnú na povianočných výpredajoch.

Udrží sa Ježiško na prvom mieste symbolov Vianoc pri tvrdej konkurencii Santa Clausa?

Nepochybne udrží. Aj keď konkurentom je mu aj Dedo Mráz. Ten sa síce málo spomína, ale je určite častejšou alternatívou Ježiškovi v slovenských rodinách než Santa. Ježiškova nevýhoda je, že sa ťažko vizualizuje a tiež nemá veľmi logiku – dieťatko, ktoré obdarúva. Ale Slováci sú vynaliezaví a kombinujú Ježiška tak, aby bol aj slovenský a trošku aj globálny.

Čo sa na Vianociach podľa Vás zmenilo najviac?

Vianoce sa delia na verejnú časť a privátnu časť. Verejná je pod taktovkou rôznych inštitúcií, pripravuje sa nespočetné množstvo podujatí komerčného aj nekomerčného charakteru.
O privátnej časti Vianoc vieme v podstate menej, každý ich pozná viac z vlastných skúseností. V manželstvách, kde sú partneri z rôznych oblastí sa prinášajú prvky od ženy aj od muža a vytvára sa nespočetné množstvo variantov v trávení Štedrého dňa a Vianoc. Azda najväčšou zmenou je tolerancia, možnosť výberu, čo si človek z tej rôznorodej ponuky vyberie, do akej miery budú jeho Vianoce tradičné a do akej inovatívne. Ale aj tak zostávajú Vianoce najobľúbenejším sviatkom roka, na ktorý si ľudia nedajú siahať.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia