Testujú inovácie, ktoré zlepšia starostlivosť o seniorov

V rámci medzinárodného projektu HELPS hľadajú vedci a samosprávy inovatívne formy bývania a starostlivosti o starých a zdravotne postihnutých ľudí. V rámci pilotnej aktivity testovali na Slovensku telekomunikačné zariadenie, ktoré detekuje pohyb a dokáže v prípade potreby privolať pomoc.

Testujú inovácie, ktoré zlepšia starostlivosť o seniorov

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, Fort Meade

Ide skôr o aplikačný projekt než teoretický. Testuje inovatívne formy bývania a starostlivosti o starých a hendikepovaných  ľudí v mestskom prostredí. Tieto inovácie majú starším a bezvládnym ľuďom pomôcť čo najdlhšie zotrvať v ich vlastnom prirodzenom prostredí.

Pilotnou aktivitou na Slovensku bolo testovanie telekomunikačných zariadení v podobe náramku či mobilu, ktoré detekujú pohyb starého, prípadne zdravotne postihnutého človeka. Slúžia aj na rýchle privolanie pomoci v prípade potreby.

„Treba povedať, že nedôvera k takémuto zariadeniu, ktoré je v zahraničí už pomerne bežné, je u nás pomerne vysoká. Napriek tomu sa ukázalo, že ešte pred naším projektom boli v niektorých mestách pokusy implementovať podobnú službu, avšak finančná náročnosť prevádzkovania 24- hodinového dispečingu bola dôvodom, že sa to dlhodobo nepodarilo,“ tvrdí doktorka Magdalena Piscová zo Sociologického ústavu SAV.

„Záujem o tieto zariadenia majú hlavne deti, či potomkovia starých ľudí, pretože im to dodáva pocit, že je o ich rodičov postarané,“ vysvetľuje Piscová.

V rámci pilotného projektu boli náramky aplikované u tých seniorov, ktorým bola poskytovaná nejaká forma starostlivosti zo strany miestneho úradu.

Na aplikácii zariadení spolupracovala aj Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, ktorá má v tejto oblasti už viacročné skúsenosti a ktorá prevádzkuje v Starej Ľubovni dispečerské centrum pre tieto volania. Dôležitú úlohu pri týchto aktivitách však zohrávajú aj mestské samosprávy.

Beh na dlhé trate

Členovia konzorcia sú veľmi rôznorodí a okrem akademických inštitúcií tam nájdeme aj celonárodné záujmové asociácie starých ľudí alebo regionálnych poskytovateľov sociálnych služieb a tvorcov politík starostlivosti o starých ľudí.

Projekt sa realizuje v ôsmich krajinách EÚ a je financovaný z prostriedkov Európskeho regionálneho a rozvojového fondu v  rámci schémy Stredná Európa. Na Slovensku sú riešiteľmi Sociologický ústav SAV spolu so Združením miest a obcí Slovenska.

Účasť Sociologického ústavu SAV na projekte je rozdelená do piatich pracovných balíčkov. Ústav považuje za kľúčový balíček WP 3, ktorý má empiricky zanalyzovať prehľad inovatívnych praktík bývania a domácej starostlivosti o starých a ohrozených ľudí v krajinách strednej Európy.

„Očakávame, že sa nám podarí získať veľké množstvo poznatkov o existujúcom stave v oblasti bývania a starostlivosti o starých ľudí, ktoré doteraz na Slovensku chýbajú,“ píše Sociologický ústav na svojej webstránke.

Na základe výsledkov z testovania pilotných aktivít v jednotlivých krajinách, ich porovnania a vyhodnotenia, budú v záverečnej fáze projektu spracované stratégie, ktoré by sa mali aplikovať na lokálnych úrovniach.

„To je samozrejme beh na dlhé trate a jeden projekt to nemôže vyriešiť. Ďalšie kroky sú možné iba za tesnej spolupráce s municipalitami a to prostredníctvom regionálnych plánov rozvoja, v ktorých by bolo treba venovať omnoho väčšiu pozornosť starým ľuďom, aby mohli zostať čo najdlhšie vo svojom prostredí,“ dodáva Piscová.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia