Slovensko zriadilo v Bruseli styčnú kanceláriu pre vedcov

— Martin Vančo

Slovensko sa zaradilo k štátom, ktoré majú vlastnú Styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli. Má posilniť naše postavenie v európskom výskumnom priestore a pomôcť zlepšiť účasť vedcov predovšetkým v programe Horizont 2020.

Slovensko zriadilo v Bruseli styčnú kanceláriu pre vedcov

Otvorenie Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli, zdroj: MŠVVaŠ SR

Styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli oficiálne otvorili 16. júna 2014 za účasti už bývalého ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča či eurokomisára Maroša Šefčoviča. Kancelára však funguje už dlhšie, od 1. februára 2014.

Administratívne patrí pod Centrum vedecko-technických informácií a je zatiaľ financovaná zo štátneho rozpočtu. Vedúcim styčnej kancelárie sa stal Daniel Straka, bývalý výkonný riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).

Poslaním kancelárie je v prvom rade poskytovať pomoc a poradenstvo pri zapájaní sa slovenských vedcov do komunitárnych programov a medzinárodných výskumných konzorcií. „Jej cieľom je pomáhať slovenským vedcom nadväzovať kontakty s ostatnými výskumníkmi,“ povedal Straka v rozhovore pre Science.sk. 

Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že práve v týchto činnostiach slovenskí vedci v uplynulom období zaostávali a uprednostňovali štrukturálne fondy EÚ. Podľa odborníkov má však slovenská veda potenciál čerpať v oveľa väčšej miere aj prostriedky z komunitárnych programov.

Na slávnostnom otvorení kancelárie Maroš Šefčovič poznamenal, že kancelária by mohla nájsť uplatnenie predovšetkým v rámci programu Horizont 2020, ktorý je orientovaný na celoeurópsku súťaž a prácu medzinárodných vedeckých tímov. Podľa optimistických odhadov ministerstva školstva by mohlo Slovensko z celkového balíku tohto programu získať v priebehu siedmich rokoch až 800 mil. eur. V siedmom rámcovom programe to bola necelá desatina z tejto sumy.

Dvojsmerný prenos informácií

Kancelária bude poskytovať aj aktuálne informácie vedcom na Slovensku. Jej ambíciou je napríklad zasielať adresnejšie informácie o najnovších výzvach alebo o zaujímavých podujatiach v Bruseli.

Priamo v Bruseli chce navyše organizovať odborné školenia, konferencie, informačné dni, či stáže. V rámci takýchto podujatí bude kancelária v Bruseli prezentovať výsledky slovenskej vedy a propagovať tak náš vedecký a výskumný potenciál. „V zásade ide o dvojsmerný prenos informácií  medzi Bruselom a Slovenskom,“ hovorí Straka.

Práve Brusel je sídlom nielen európskych inštitúcií, ale aj rôznych medzinárodných organizácií a asociácií v oblasti vedy a priemyslu.
Straka tvrdí, že v budúcnosti by chceli poskytovať slovenským vedcom aj fyzické priestory, ktoré by mohli využívať pri návšteve Bruselu. Plánuje sa tiež zriadiť webová stránka.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia