Centrálny register záverečných prác zabodoval

Centrum vedecko-technických informácií spustilo len pred troma rokmi Centrálny register záverečných prác. Teraz zaň získalo významné ocenenie Európsku cenu za inováciu vo verejnej správe a odmenu 100 000 eur na ďalší rozvoj.

Centrálny register záverečných prác zabodoval

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, Sean MacEntee

Internetová revolúcia okrem iného posunula do popredia verejného záujmu problém napodobňovania a preberania cudzích myšlienok bez uvedenia zdroja - plagiátorstvo. Proti nežiaducemu, ale populárnemu javu bojovala najskôr každá vysoká škola samostatne podľa vlastných pravidiel. Veľmi skoro sa však zistilo, že to nestačí.

Preto prišlo ministerstvo školstva s iniciatívou navrhnúť spôsob, ako zhromažďovať a spracovávať na národnej úrovni záverečné práce, ktoré vznikli na slovenských vysokých školách. Vznikol projekt ANTIPLAG.

V rámci projektu vznikla v roku 2009 tiež štúdia „Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva“, ktorá je akýmsi manuálom pre tých, ktorí antiplagiatórske prvky na školách implementujú.

Algoritmom pre kontrolu plagiátov bola poverená firma SVOP, ktorá ho začala vyvíjať od roku 2008. O dva roky neskôr bol už uvedený do ostrej prevádzky na portáli Centrálny register záverečných prác s databázou viac ako 6-tisíc záverečných prác. O ďalšie dva roky už databáza prekročila počet 200-tisíc záverečných prác. Do projektu sa totiž musela povinne zapojiť každá vysoká škola, ktorá poskytovala vzdelanie na Slovensku.

Celoeurópsky unikát

Slovenský projekt ANTIPLAG je podľa poroty súťaže unikátnym v celoeurópskom priestore práve spôsobom svojej implementácie: tým, že je na základe novely zákona povinným pre všetky vysoké školy.

V centrálnom registri sa sústreďujú bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne a habilitačné práce, zabezpečuje sa tiež kontrola ich originality, ktorej výstupom je protokol o kontrole originality.

ANTIPLAG prihlásil do súťaže Centrum vedecko-technických informácií (CVTI), ktorý je zároveň jeho hlavným koordinátorom.
Celkovo sa do súťaže prihlásilo 203 projektov z celej Európskej únie. Víťazov vybrala porota, v ktorej boli nominovaní zástupcovia Lisabonskej rady, OECD, Európskeho inštitútu pre verejnú správu a tiež firiem Cisco a Hewlett-Packard.

Výhra pôjde na ďalší rozvoj

Porota sa riadila štyrmi kritériami: hospodársky vplyv projektu, jeho originalita a ľahká replikovateľnosť, ďalej či projekt reaguje na aktuálne spoločenské výzvy a akým spôsobom využije finančnú odmenu 100 000 eur.

Deväť víťazných projektov bolo vybraných v rámci troch kategórií - iniciatívy pre občanov, iniciatívy pre firmy a iniciatívy pre vzdelávanie a výskum. V poslednej kategórii uspeli okrem CVTI aj španielsky projekt, ktorý motivuje študentov podnikať a zároveň súťažiť o návrh energeticky úsporného vozidla, či  informatizácia chorvátskych základných škôl v odľahlých oblastiach.

„Je to významný úspech pre Slovensko, zapísali sme sa do histórie, patríme medzi víťazov prvého ročníka tejto súťaže. S ocenením je spojená aj finančná odmena 100 tisíc EUR, ktorá bude slúžiť najmä na financovanie ďalšieho rozvoja projektu ANTIPLAG,“ píše sa na webovej stránke CVTI v reakcii na zisk ocenenia.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 6. júna 2013 v írskom Corku v rámci konferencie Week of Innovative Regions in Europe. Celá súťaž a konferencia je financovaná z prostriedkov 7. rámcového programu Európskej komisie.

„Dnešní víťazi ukazujú, že využitím nových myšlienok a technológie môžeme zlepšiť životy ľudí a pomôcť modernizovať naše hospodárstva. Potrebujeme viac takýchto iniciatív,“ povedala na odovzdávaní cien eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia