Nová iniciatíva mapuje potreby vzdelávania

Peter Halák

Základné a stredné školstvo prežíva krízu a to nielen na Slovensku . Deti neposlúchajú, výsledky nie sú dobré, učitelia sú demotivovaní, spoločnosť si ich neváži, školy nemajú peniaze. Odborníci na školstvo preto hľadajú riešenia.

Nová iniciatíva mapuje potreby vzdelávania

Ilustračné foto, zdroj: chcemevedietviac.sk

Autor článku sa od roku 2008 venuje podpore zavádzania inovácií na základných a stredných školách. Je organizátorom významných konferencií a seminárov v oblasti školstva. Presadzuje zmeny v školstve, ktoré ho majú priblížiť potrebám detí.

V minulosti sa venoval popularizácii vedy organizovaním podujatí pre nadané deti a mládež, je autorom virtuálnej simulácie ekonomiky Investland. Pôsobil vo viacerých inštitúciách a poradných orgánoch v oblasti výchovy a vzdelávania. Je zakladateľ a manažér súkromnej základnej školy Felix.

Žiaľ nájsť vhodné riešenie pre kvalitné vzdelávanie našich detí, nie je jednoduchá úloha. Nie je to len o zmene zákona, nariadení, alebo o naliatí peňazí do systému. Za posledné desaťročia sa zmenila spoločnosť, očakávania rodičov a takisto aj potreby mladej generácie. Zamestnávatelia, odborníci na školstvo, ale aj rodičia detí cítia, že školstvo na tieto zmeny nereaguje adekvátne.

Nevieme, čo budú naše deti potrebovať, ani aký je cieľ vzdelávania. Preto vznikla spoločná iniciatíva inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania s názvom: Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC je otvorená občianska iniciatíva, ktorá vyjadruje vôľu pokračovať vo verejnej diskusii o vzdelávaní a snahu posilniť hlas odbornej, či rodičovskej verejnosti v procese reformy školstva. Cieľom tejto iniciatívy je podľa ich vyjadrenia vyvolať celospoločenskú diskusiu o budúcnosti vzdelávania.

Inšpirácia z Čiech

Iniciátorom kampane je občianske združenie Nové školstvo, ktoré sa snaží oživiť verejnú diskusiu o slovenskom školstve. Zámery kampane pomáhajú napĺňať jej partneri, kolegovia z Nadácie M. Šimečku a z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Očakávajú, že postupne sa k iniciatíve pridajú aj ďalší jednotlivci a organizácie, ktorí kampaň podporia a pomôžu ju zrealizovať.

Inšpiráciou pre vznik  iniciatívy bol projekt, Česko mluví o vzdělávaní, ktorý je jej kreatívnym partnerom. Pre slovenskú verziu je zdrojom nápadov i overených postupov, na ktoré chce voľne nadväzovať. Ich spoločným zámerom je záverečné porovnanie výstupov z verejnej diskusie na Slovensku so zisteniami v Českej republike.

V Českej republike prebehlo množstvo diskusií, seminárov a workshopov, na ktorých sa odborníci aj laická verejnosť venovali práve cieľom vzdelávania. Iniciátorom kampane sa podarilo dostať s tematikou aj do celoštátnych médií, čo bolo už samé o sebe dôležité z hľadiska cieľov kampane.

V závere kampane vydali  Česi výskumnú správu o názoroch a výsledkoch diskusií. Porovnali v nej názory odborníkov na školstvo a názory laickej verejnosti.Viaceré myšlienky zadefinované v kampani prevzal aj nový minister školstva ČR a dal prísľub, že ich bude realizovať.

Ktorým smerom sa vydať?

Liberáli očakávajú v školstve slobodu. Chcú, aby sa  rodičia a ich deti mohli sami rozhodnúť, akú vzdelávaciu cestu si zvolia. To prináša slobodu aj školám a ich riaditeľom, ktorí môžu rozhodovať o obsahu a metódach vzdelávania či smerovaní školy.

Opačný smer zasa reprezentujú zástancovia spoločnej školy.  Tí očakávajú, že štát, respektíve niekto na úrovni štátu stanoví jasné pravidlá. Tie by mali byť čo najpodrobnejšie a platiť pre všetky školy. Súčasťou pravidiel by mal podľa nich byť aj presný rozpis hodín, učiva, prípadne aj centrálne pravidelné testovanie žiakov.

A tak sa rôzne záujmové skupiny predbiehajú vo vydávaní stanovísk, zverejňovaní názorov a otvorených listov na ministerstvo. Všetky tieto stanoviská majú spoločného menovateľa – ako spoločnosť nevieme, čo by bolo najlepšie pre naše deti.

Je teda prirodzené, aby aj rodičovská verejnosť v čo najširšej miere podporila diskusie o budúcnosti školstva na Slovensku. Až keď my sami budeme vedieť o vzdelávaní viac, bude na mieste otázka, aké opatrenia treba prijať na jednotlivých úrovniach na to, aby naše deti boli múdrejšie a vzdelanejšie.

V rámci iniciatívy „Chceme vedieť viac o vzdelávaní“ bude prebiehať kampaň v médiách, organizujú sa okrúhle stoly pre odborníkov aj verejnosť, workshopy a v rámci viacerých odborných konferencií sa bude diskutovať o budúcnosti vzdelávania.  Iniciátori kampane sa snažia zmobilizovať verejnosť, aby sa zapojila do diskusií o budúcnosti vzdelávania viac ako doteraz.

Musíme spoločne hľadať riešenia, ktoré budú pre naše deti najlepšie. Deti, ktoré začnú chodiť do školy dnes, pôjdu do dôchodku v roku 2070. V lepšom prípade. Nikto nevie, čo presne budú tieto deti v živote potrebovať vedieť. Pracovný trh a spoločnosť sa menia tak rýchlo, že o 20 rokov môžu byť potreby ľudí výrazne iné, ako sú dnes. Tak ako sme pred dvadsiatimi rokmi ešte nemali mobily a internet bol v plienkach.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia