V Košiciach vyrábajú titánové implantáty pre ľudské telo

Titánové implantáty šité pacientovi na mieru, či aplikovaný výskum získavania a spracovania surovín zo zemských zdrojov. Aj tieto projekty sa riešili vďaka eurofondom na Technickej univerzite v Košiciach.

V Košiciach vyrábajú titánové implantáty pre ľudské telo

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, RDECOM

Viac ako tridsiatku projektov zo štrukturálnych fondov zrealizovala v tomto programovom období Technická univerzita v Košiciach.

Celková hodnota projektov dosiahla 58,7 mil. eur. Projekty predstavovali v prvom rade významné investície do obnovy technickej infraštruktúry. Dnes sa napríklad môže univerzita pýšiť ojedinelým vzdelávaním pomocou modernej streamingovej technológie.

„Vďaka modernej videokonferenčnej miestnosti sme sa dostali do akademickej špičky. V súčasnosti máme v rámci severoamerických štátov napojenie na viac ako 200 univerzít,“ hovorí rektor univerzity Anton Čižmár.

Až 18 projektov bolo zameraných na prenos poznatkov do praxe. Ich výsledky v súčasnosti nachádzame v automobilovom priemysle, ale aj v priemysle bielej techniky a medicíne.

Počítačová tomografia

Na univerzite vzniklo unikátne laboratórium počítačovej tomografie, ktoré je vybavené špičkovým zariadením. Počítačová tomografia sa najčastejšie využíva v medicíne ako vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje zobrazenie vnútra ľudského tela.

„Počítačová tomografia je diagnostický systém, ktorý pracuje podobne ako röntgenový systém - je to vlastne zisťovanie vnútorných chýb materiálu alebo súčiastok bez toho, aby sme deštruovali či už súčiastku alebo zariadenie,“ vysvetľuje Čižmár.

„V súčasnosti máme zrealizovaných 13 implantátov z titánu, ktoré nahradzujú niektoré časti ľudského tela a boli vyvinuté aj vďaka tomuto zariadeniu,“ dopĺňa.

Technológie spracovania zemských zdrojov

Fakt, že Slovensko je relatívne bohatá krajina na nerastné suroviny, či už je to magnezit, vápenec alebo mastenec, využívajú pre svoj výskum aj niektorí vedeckí pracovníci z Technickej univerzity.  

Vďaka eurofondom vzniklo Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov. Toto pracovisko chce integrovať kapacity Technickej univerzity a Ústavu geotechniky SAV a vybudovať infraštruktúru, orientovanú na dosiahnutie vyššej finalizácie spracovania slovenských surovín na báze karbonátov (najmä magnezitu, mastenca a serpentinitu), silikátov, ílových materiálov a druhotných surovinových zdrojov.

Univerzitný tím dosiahol šesť unikátnych riešení v oblasti výskumu získavania a spracovania surovín zo zemských zdrojov. Tieto technologické inovácie implementovali do podnikov. Cieľom vedcov je totiž pomáhať zvyšovať konkurencieschopnosť slovenských ťažobných a spracovateľských podnikov na svetových trhoch.

TECHNICOM

Veľké nádeje kladie univerzita do výstavby nového vedeckého parku TECHNICOM, na ktorý získala z eurofondov príspevok vo výške 39 mil. eur.

Tento košický park bude zameraný na aplikovaný výskum v oblastiach informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, strojárstva, stavebného inžinierstva a environmentálneho inžinierstva.

Na projekte budú spolupracovať aj Prešovská univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a výstavba parku by mala byť ukončená v polovici roku 2015. Univerzita avizuje, že park bude vytvárať predpoklady pre aktívnu spoluprácu s praxou a transfer poznatkov. Za týmto účelom chce zakladať nové spinoffy.

Aj z toho dôvodu v apríli tohto roka univerzita založila nové startupové centrum.  Sídli v budove Centra technologických inovácií. Jeho hlavnou úlohou je pomáhať inovatívnym a kreatívnym ľuďom transformovať ich myšlienky do konkrétnych produktov a služieb.

Startupisti tu dostanú k dispozícii odborné poradenstvo, ako aj potrebnú technickú a prístrojovú infraštruktúru. Oblasti aktivít, ktorým sa má nové centrum venovať, sú identické s náplňou budúceho vedeckého parku.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia