V digitálnej oblasti má Slovensko stále čo doháňať

Frédérique Hazéová

Európska komisia včera zverejnila index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý hodnotí úroveň digitálnej pripravenosti jednotlivých krajín v rámci Európskej únie. Slovensko v porovnaní s ostatnými členskými krajinami nedosiahlo práve najlepšie výsledky – skončilo sa až na 22. mieste.

V digitálnej oblasti má Slovensko stále čo doháňať

Výsledky jednotlivých krajín boli v indexe DESI značne nerovnomerné. Zdroj obrázku: youtube.com/DigitalAgendaEU

Dnes sa nám môže zdať, že pravidelné používanie internetu a pomerne dobrá znalosť tohto prostredia sú priam samozrejmosťou aj na Slovensku, zverejnené údaje však túto ideálnu predstavu nepotvrdili. Slovensko v nich nedosiahlo ani polovicu maximálneho skóre a bolo zaradené do skupiny krajín so slabými výsledkami.

Nový nástroj, ktorý Európska komisia včera predstavila, hodnotí digitálnu pripravenosť krajín na stupnici od 0 do 1. Internet a jeho používanie mapuje na základe piatich súborov faktorov:

      • úroveň internetového pripojenia,
      • internetové zručnosti,
      • on-line činnosti,
      • stupeň rozvoja kľúčových digitálnych technológií (elektronické faktúry, obchody a         podobne),
      • ponuka a využívanie digitálnych verejných služieb, ako napríklad verejná správa           či elektronické zdravotníctvo.

Každý z nich zahŕňa viacero ukazovateľov. Dokopy je ich 30.

skore digitalnej vykonnosti
Prehľad skór, ktoré dosiahli jednotlivé krajiny EÚ, spolu s európskym priemerom.
Zdroj údajov: DESI Simulation tool

Pri meraní vychádzala Európska komisia z údajov za rok 2014, okrem prípadov, kedy pre daný rok neboli k dispozícii. V takom prípade použili najaktuálnejšie dostupné údaje. Maximálne skóre, ktoré mohli krajiny dosiahnuť bolo 1.

Úroveň digitálnej pripravenosti sa v jednotlivých krajinách značne líši. Zatiaľ čo Dánsko, ktoré dosiahlo najlepšie výsledky, sa môže pýšiť hodnotou 0,68, slovenské skóre bolo len 0,40. Na samom chvoste rebríčka sa umiestnilo Rumunsko s celkovým ziskom 0,31.

Napriek tomu, že celkové dosiahnuté skóre nevyráža dych, v niektorých oblastiach sme dosiahli výsledky blízke európskemu priemeru. Podľa zverejnených údajov používa 76% Slovákov internet pravidelne, pričom takmer 60% disponuje aspoň základnými digitálnymi zručnosťami. Európsky priemer pre pravidelné využívanie internetu predstavuje 75%.

porovnanie jednotlivych oblasti opravene
Zdroj údajov: DESI Simulation tool

Internetové pripojenie na Slovensku však ešte potrebuje vylepšenia. Až 15% slovenských domácností nemá pevné širokopásmové pripojenie. Horšie je to tiež s ponukou a využívaním digitálnych verejných služieb. V porovnaní s ostatnými ukazovateľmi sme v tejto oblasti dosiahli najslabšie výsledky.

V medicínskej oblasti napríklad iba 7,4% všeobecných lekárov využíva elektronickú výmenu lekárskych údajov, zatiaľ čo v Európe tak koná zhruba 36% z nich. To isté sa týka aj zasielania lekárskych predpisov lekárnikom prostredníctvom internetu, čo u nás robí len 3,5% všeobecných lekárov.

Zaujímavosťou je, že v oblasti informačných a komunikačných technológií u nás pracuje 2,2% obyvateľov, pričom európsky priemer je vyšší len o 0,6%.

infografika desi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na internete sme celkom aktívni | Create infographics

Index okrem iného hovorí aj o tom, ako sa mení naša spoločnosť a prístup k informáciám. „Digitálny index poukazuje na to, ako radikálne sa zmenil spôsob sledovania filmov: ľudia síce v televízii aj naďalej sledujú svoje obľúbené seriály, ale značný počet z nich (až 40 %) sleduje aj video na požiadanie a filmy na internete. Musíme sa prispôsobiť potrebám občanov a porozmýšľať nad prispôsobením našej politiky," poznamenal komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther H. Oettinger.

Nové údaje z indexu DESI prispejú k prehľadu výsledkov digitálnej agendy. Ten každoročne zverejňuje Európska komisia s cieľom posúdiť napredovanie krajín pri dosahovaní cieľov stanovených v digitálnej agende pre Európu. Ďalšia správa o prehľade výsledkov digitálnej agendy sa očakáva v lete tohto roku.

Európska komisia pripravila k zverejneným výsledkom aj výborné animované video. Pokiaľ sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie o výsledkoch, navštívte oficiálnu stránku venovanú novozverejnenému indexu.  


zdroj: youtube.com/DigitalAgendaEU

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia