Vedci SAV protestovali proti návrhu zákona o akadémii

— Zuzana Vitková

Členovia Slovenskej akadémie vied dnes protestovali v Bratislave, Košiciach aj v Tatrách. Nesúhlasia s pripomienkami k návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách a v ňom obsiahnutej novele zákona o SAV. Sporné sú podľa nich hlavne časti, ktoré sa týkajú posudzovania transformačných projektov jednotlivých ústavov, či vlastníctva majetku SAV.

Vedci SAV protestovali proti návrhu zákona o akadémii

Brífing Slovenkej akadémie vied k návrhu zákona o transformácii výskumných ústavov na verejné výskumné inštitúcie, foto: Gabriel Kuchta a Tomáš Čižmárik

Materiál so spornými pripomienkami, predstavil Zbor poradcov predsedu vlády SR a splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie. Splnomocnenom je pritom práve bývalý riaditeľ akadémie Jaromír Pastorek, ktorého koncom minulého roka snem SAV odvolal.

„V prvom rade nám vadí spôsob a doba, počas ktorej je prejednávaný zákon o verejno-výskumných inštitúciách,“ otvoril predseda SAV Pavol Šajgalík mimoriadny brífing, ktorý predchádzal protestnej akcii. Rokovania súvisiace s transformáciou SAV, totiž začali už 23.3.2011 a podľa súčasného predsedu inštitúcie je akadémia v časovom strese úplne zbytočne.

Návrh zákona prešiel všetkými pripomienkovými konaniami a 15. mája mal byť zaradený na rokovanie vlády, čo sa však nestalo. Ministerstvo školstva pre TASR ešte pred protestom uviedlo, že nepredpokladá priestor na to, aby sa tento rok stihol prijať zákon a zároveň mohla k 1. 1. 2016, teda k začiatku nového rozpočtového roka, úspešne prebehnúť transformácia SAV.

S čím vedci nesúhlasia?

Vedci sa obávajú straty nezávislosti hlavne kvôli paragrafu, ktorý hovorí o transformácii SAV z príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu. V rámci neho sa požaduje, aby každá inštitúcia predložila transformačný projekt do konca roku 2016. Tento termín však podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka nie je možné stihnúť.

Hlavným problémom však podľa vedcov je, že transformačný projekt každej organizácie bude schvaľovať budúci minister školstva. Ak projekt neschváli do 31. 12 2016 organizácia zanikne.

„Toto sa v našom ponímaní dá interpretovať tak, že zo samosprávnej SAV by sa stala rezortná výskumná inštitúcia Ministerstva školstva, pretože minister by mal absolútne právo rozhodovať o tom, ktorá inštitúcia prejde a ktorá neprejde bez možností ďalších opráv,“ povedal na brífingu Pavol Šajgalík.

Návrh zákona upravuje aj správu majetku Slovenskej akadémie vied. Ten by v prípade schválenia novely neprešiel do vlastníctva akadémie, ale len do jej správy. „Je to nepohodlné a neštandardné pre verejné inštitúcie, ale keďže sme boli doteraz obviňovaní, že s týmto majetkom chceme nejakým spôsobom kupčiť, čo považujeme za neprijateľné, sme ochotní s týmto bodom súhlasiť a majetok spravovať,“ povedal Pavol Šajgalík.

Dodal však, že to spôsobí aj istú nerovnováhu vo verejno-výskumných inštitúciách, lebo tento paragraf sa týka iba SAV.

Komplikácie pri čerpaní eurofondov

Odklad transformácie môže viesť k problémovému čerpaniu eurofondov a celkovému financovaniu akadémie. „Transformácia mala byť presne vložená medzi dve programovacie obdobia štrukturálnych fondov,“ hovorí Pavol Šajgalík. „Momentálne obdobie končí v lete tohto roku a nové už síce formálne začalo, ale predpokladaný začiatok na Slovensku je 1.1. 2016,“ vysvetľuje predseda akadémie vied.

SAV pôvodne chcela v súčasnej právnej forme ukončiť financovanie z jedného programu a nové zdroje čerpať z už ako verejná výskumná inštitúcia. Zmena právnej formy inštitúcie počas čerpania finančného príspevku je totiž proti pravidlám.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia