Pracovný stres ohrozuje naše srdce

Takmer tretina Slovákov pociťuje zvýšený stres na pracovisku. Podľa vedcov to môže mať negatívny dopad na náš kardiovaskulárny systém a metabolizmus. Veľmi nám nepomôže ani športovanie.

Pracovný stres ohrozuje naše srdce

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, Bhernandez

Vedci sa čoraz viac začínajú pozerať na fenomén stresu na pracovisku. A  spolu s ním odhaľujú aj odvrátenú stranu dnešného spôsobu života. Stres je podstatne nebezpečnejší, než sme si donedávna mysleli.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa problematike stresu na pracovisku venuje pravidelne. Raz za niekoľko rokov k nej navyše vydá publikáciu so zaujímavými dátami.

V poslednej takejto správe z roku 2009 sa píše, že v Európe postihuje stres na pracovisku 22 % zamestnancov. Na Slovensku je to dokonca až 31 % pracovníkov. Pre porovnanie v susednej Českej republike je to len 17 %.

Zo štúdie taktiež vyplýva, že podiel slovenských zamestnancov, vystavených stresu, mierne rastie.

Ekonomické náklady

Je známe, že stres negatívne ovplyvňuje našu psychiku, môže v nás vyvolávať depresie, alebo poruchy spánku.

Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s ním súvisí 50 - 60 % všetkých vymeškaných pracovných dní, takže nesie aj ekonomické náklady. Ako je to však s vplyvom na naše fyzické zdravie?

Najnovší výskum vedcov z Inštitútu epidemiológie v Helmholtzovom centre v Mníchove ukázal, že stresové situácie v práci môžu mať negatívny dopad na kardiovaskulárny systém a metabolizmus.

Výskum bol postavený na dlhodobom pozorovaní takmer tisícky pacientov, ktorí museli pravidelne vypĺňať  dotazníky a vedci im merali koncentráciu biomarkerov v krvi.

Výsledok? Zamestnanci, ktorí boli v práci vystavení stresu, mali podstatne horšie výsledky a riziko kardiovaskulárnych chorôb narástlo až dvojnásobne.

Zvýšený proteín

Nemeckí vedci našli jasné prepojenie medzi stresom a zvýšenou hodnotou C-reaktívneho proteínu (CRP), ktorého hodnoty rastú pri zápaloch. Znamená to, že stres vyvoláva zápaly.

Zápaly naopak znižovalo pravidelné športovanie - aspoň hodina týždenne. Aj medzi športovcami však ostali rozdiely v zdravotných rizikách medzi tými, ktorí boli vystavení stresu a tými, ktorí neboli.

To že ide o naozaj vážny problém potvrdzuje aj fakt, že stres alebo napätie v práci uviedla dokonca viac ako polovica účastníkov výskumu.

„Zistenia, ktoré sme zo štúdie získali formujú dôležité východiskové body pre také preventívne opatrenia, ktoré nás ochránia proti chorobám, spôsobených stresom, ako je koronárne srdcové ochorenie,“ vyhlásila spoluautorka štúdie doktorka Rebecca Emeny.

Na riziko rakoviny nemá vplyv

Ľudia, ktorí sú vystavení stresu, si môžu aspoň čiastočne vydýchnuť, pretože podľa iného výskumu, publikovaného nedávno v British Medical Journal, im nehrozí vyššie riziko rakoviny - aspoň nie z pracovného stresu.

Vedci tým vyvrátili predchádzajúce fámy. Ukázali to dáta na vzorke viac ako 100 000 pacientoch zo šiestich krajín za obdobie 23 rokov.
Aj tento výskum však preukázal spojenie medzi pracovným stresom a srdcovými chorobami.

Podobné výskumy budú pravdepodobne pribúdať, keďže flexibilita pracovného trhu a zvyšujúce sa nároky na zamestnancov, budú naďalej zväčšovať  počty ľudí, ktorí trpia pracovným stresom.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia