Protónový urýchľovač v Ružomberku dokončia možno o dva roky

V Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku sa už niekoľko rokov usilujú zaviesť protónovú terapiu, ktorá je efektívnejšia v liečbe onkologických ochorení ako konvenčná rádioterapia. Projekt po novom zastreší Centrum vedecko-technických informácií SR.

Protónový urýchľovač v Ružomberku dokončia možno o dva roky

Ilustračná fotografia, zdroj: commons.wikimedia.com, National Cancer Institute

Rakovinové ochorenia patria u nás k najčastejším príčinám úmrtia a v dôsledku starnúcej populácie sa dá očakávať nárast ich výskytu.

Jednou z odpovedí vedy je zavádzanie tzv. protónovej terapie. Prínos protónovej liečby s meniteľnou intenzitou a hĺbkovým dosahom protónového zväzku je nespochybniteľný.

V súčasnosti je na svete v prevádzke asi 35 protónových centier, spravidla v najvyspelejších krajinách, vrátane našich susedov Českej republiky, Poľska a Rakúska. Ďalšie sú rozostavané.

Liečba protónovým lúčom je šetrnejšia k zdravému tkanivu a má menšie nežiaduce účinky. Porovnaním protónovej a konvenčnej rádioterapie sa zistilo, že pri použití protónov je celková dávka v zdravých tkanivách dva až trikrát nižšia. To umožňuje v prípade protónovej terapie dodať do nádoru vyššiu dávku a tým zvýšiť účinnosť liečby.

Trik je v tom, že keď protón prechádza svoju dráhu, zachová si energiu a svoj najväčší účinok vyvinie až na konci. To je veľký rozdiel oproti konvenčnej rádioterapii, kde sa energia stráca postupne a zásahy v nádore a jeho okolí sú rovnaké.

O výstavbu protónového terapeutického komplexu, založenom na princípe liečby protónovým zväzkom, sa niekoľko rokov usiluje aj Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku. Zariadenie dodáva ruská firma.

Chýbajú merania a certifikácia

S výstavbou areálu sa začalo už v roku 2008 a pôvodne mala byť technológia uvedená do praxe už začiatkom roka 2011. Najnovšie sa termín posunul do konca roka 2015.

Dokončeniu projektu bráni získanie potrebnej certifikácie v súlade s relevantnými normami a štandardmi Európskej únie a uskutočnenie dozimetrických meraní s rádiobiologickými kalibráciami, čo je časovo a technicky náročný proces.

Aj z toho dôvodu bude projekt odteraz zastrešovať Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré má s podobnými aktivitami najviac skúseností.

Jeho úlohou bude nájsť vhodné odborné kapacity a finančné zdroje na realizáciu meraní a skúšok s cieľom získania potrebnej certifikácie zo strany EÚ.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič je napriek odkladom optimistický. „Podľa mňa je mimoriadne prínosné, že naši odborníci, ale aj firmy sa budú môcť aktívne zúčastniť každej fázy spustenia a následne prevádzky protónového urýchľovača,“ vyzdvihol pozitíva.

„Ak všetko pôjde podľa plánov, po testovacej prevádzke a získaní potrebných certifikátov budeme môcť koncom roka 2015 ponúknuť terapeutickej praxi moderné technológie v rámci protónového urýchľovača, teda perspektívnu jadrovú medicínu,“ dodal.

Protónový urýchľovač by mal podľa vedenia nemocnice vyliečiť stovky ľudí ročne, prednostne detských pacientov.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia