Za výskum zriedkavých ochorení boli ocenení aj Slováci

Slovensko je krajina s najčastejším výskytom choroby čiernych kostí, alebo alkaptonúrie. Medzinárodné konzorcium so slovenskou účasťou testuje prvý liek na toto ochorenie.

Za výskum zriedkavých ochorení boli ocenení aj Slováci

stretnutie konzorcia, zdroj: sav.sk

Alkaptonúria je zriedkavé metabolické geneticky podmienené ochorenie, pri ktorom dochádza k zafarbeniu kostí, chrupaviek aj moču.

Že ide o genetické ochorenie, zistil na začiatku 20.storočia Sir Archibald. Skúmal podobné príznaky, pozorované vo viacerých rodinách a uvedomil si, že chorobu spôsobuje mutácia génu pre enzým homogentizát dioxygenázu (HGD).

Dôsledkom nefunkčnosti tohto enzýmu sa v tele pacienta hromadí kyselina homogentízová (HGA) a jej oxidačný produkt - ochronotický pigment, ktorý sa ukladá v chrupavkovom tkanive.

Prejaví sa to zafarbením kostí a chrupaviek na tmavú farbu. Takéto chrupavky sa tiež rýchlejšie opotrebujú.

Prvým príznakom ochorenia je tmavnutie moču, ktoré je pozorovateľné hneď po narodení. Vo veku okolo 30 rokov obyčajne začínajú bolestivé zmeny chrbtice a kĺbov, neskôr ťažká forma osteoartrózy, kardiovaskulárne problémy, obličkové kamene a u mužov aj kamene prostaty.

Choroba je pre Slovensko špecifická v tom, že tu máme jej najvyšší výskyt na svete. Kým vo svete je frekvencia alkaptonúrie približne 1 : 250 000, na Slovensku je to už 1 : 19 000. Môže za to najmä veľmi vysoký výskyt ochorenia v oblasti Kysúc.

Tradičná liečba zahŕňa len zvládanie bolesti a v prípade potreby výmeny kĺbov. Medzinárodné konzorcium DevelopAKUre so slovenskou účasťou a financiami zo siedmeho rámcového programu EÚ, sa preto snaží o nájdenie prvého lieku.

Konzorcium sa v súčasnosti zameralo na nitizinón, ktorý teraz klinicky testujú. Nitizinon prerušuje metabolickú cestu, ktorej výsledkom je akumulácia toxickej HGA a to tak, že rozkladá inhibičný enzým droxyfenyl pyruvát dioxygenázu (HPPD), čo je enzým, ktorý vytvára HGA. Doteraz sa nitizinon využíval aj na liečbu inej veľmi zriedkavej genetickej choroby, tyrozinémie typu 1.

Pacientov liečia viac ako polstoročie

Konzorcium DevelopAKUre je zložené celkovo z 13 partnerov. Slovenskými zástupcami sú Laboratórium genetiky Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied (ÚMFG SAV) a Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch (NÚRCH).

Laboratórium genetiky ÚMFG SAV je v konzorciu zodpovedné za molekulárnu analýzu HGD génu u všetkých pacientov zapojených do štúdie. Jeho úlohou je identifikovať kauzatívne mutácie a ich korelácie s klinickým priebehom a účinnosťou liečby.

Toto laboratórium má s výskumom genetického pozadia alkaptonúrie dlhoročné skúsenosti nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Svedčí o tom aj fakt, že je tvorcom a správcom databázy mutácií v HGD géne.

NÚRCH je spolu s Royal Liverpool University Hospital a Hospital Necker v Paríži jedným z troch centier klinického skúšania projektu DevelopAKUre. Aj toto slovenské pracovisko má dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o pacientov, trpiacich alkaptonúriou. Prví pacienti boli na tomto ústave liečení už v 50-tych rokoch 20. storočia.

Inšpiratívna spolupráca

Tento projekt je unikátny aj v miere zainteresovanosti partnerov a spolupráce. Zapojení sú do neho predstavitelia organizácií pacientov, viaceré vedecké pracoviská, nemocnice, komerčné firmy ako aj spoločnosť, ktorá vlastní potenciálny liek.

Unikátnosť projektu potvrdzuje aj fakt, že konzorcium získalo až tri ocenenia na svetovom kongrese osirelých liekov, ktorý sa uskutočnil v novembri v Ženeve. Išlo o ceny „Best European Industry-Patient Organisation Engagement“, „Best Biotech Pipeline” a „Best Contract Research Organisation”.

Mieru zainteresovanosti rôznych aktérov vyzdvihla aj Christa van Kan z firmy PSR, ktorá je členom konzorcia. „Projekt DevelopAKUre je veľmi inšpiratívny a unikátny. V PSR Orphan Experts sme nikdy nezažili, aby pacientská organizácia hrala takú zásadnú úlohu pri nábore a udržaní pacientov. Som presvedčená, že ide o veľmi úspešný prístup, ktorý určite môže byť aplikovaný aj v klinických štúdiách u iných zriedkavých ochorení,“ hovorí.

Napriek tomu, že práve na Slovensku je najvyššia frekvencia alkaptonúrie na svete, slovenskí odborníci si myslia, že informovanosť o tejto chorobe je pomerne slabá. Práve týmto projektom to chcú zmeniť a rozbehnúť efektívnu spoluprácu vedeckých ústavov, zdravotníckeho zariadenia a pacientskej organizácie aj u nás.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia