Investícia do košického centra excelentnosti sa oplatila

Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií je jeden z dobrých príkladov úspešného projektu, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorý dokáže spojiť výskumné kapacity viacerých výskumných inštitúcií.

Investícia do košického centra excelentnosti sa oplatila

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, U.S. Army Environmental Command

Do projektu v hodnote 3,5 mil. eur sa zapojili tri košické univerzity - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, ako aj Ústav fyziológie hospodárskych zvierat a Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied.  

Medzi rokmi 2010 a 2013 vedci nakúpili potrebnú infraštruktúru, vytvorili biobanku pacientov pre aplikáciu biomateriálov a zrealizovali testovania biokompozitov na zvieracích modeloch. V poslednej fáze sa realizovali klinické aplikácie biomateriálov metódou bioinžinierskych postupov. Projekt mal tiež podnietiť spoluprácu medzi rôznymi vedeckými inštitúciami.

„Vytvorenie centra excelentnosti jednoznačne zvýši a zefektívni mieru spolupráce medzi partnerskými vedecko-výskumnými inštitúciami rôzneho vedného zamerania. Projekt prispieva k modernizácii a skvalitneniu prístrojového vybavenia a infraštruktúry, čím sa zvýši vedecko-výskumná úroveň práce a poznatkového fondu v oblasti výskumu a aplikácie nových typov biomateriálov. To následne prispeje k  rozvoju nových technológií a materiálov,“ povedal docent Štefan Faix, riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach.

Unikátna operácia

Mimoriadneho uznania verejnosti, ako aj ďalších odborníkov sa dostalo skupine dvanástich vedcov pred pol rokom, kedy úspešne realizovali raritnú operáciu. Do hlavy pacienta vložili implantát, vyvinutý odborníkmi zo štyroch košických výskumných inštitúcií.

Unikátny titánový implantát použili lekári košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na rekonštrukciu časti lebky 52-ročného pacienta. Na Slovensku išlo o použitie novej technológie, pri ktorej bol na mieru vyrobený špeciálny implantát s hmotnosťou 400 gramov a hrúbkou 1,5 milimetra. V lebke je upevnený skrutkami.

„Z konštrukčného hľadiska je uvedený implantát unikát, nakoľko ide o škrupinový model vyrobený titánovým synterovaním," uviedol vtedy Jozef Živčák vedúci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity.

Unikátnou bola aj operácia navigáciou, keď bol vlastne celý operačný postup softvérovo dopredu naplánovaný a spracovaný.

Nové odvetvie medicíny

Zameranie projektu Centra excelentnosti je v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, konkrétne s vecnými prioritami výskumu a vývoja Zdravie – kvalita života a Progresívne materiály a technológie.

Okrem toho, orientácia projektu je aj v súlade s koncepciou vedecko-výskumnej činnosti v oblasti zdravotníctva podporovanej Ministerstvom zdravotníctva SR, zameranej na transplantácie orgánov a tkanív.

Potreba zriadenia Centra excelentnosti vyplývajú priamo z lekárskej praxe na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. Regeneratívna medicína je mladé odvetvie medicíny a ponúka úplne nové terapeutické metódy s cieľom nahradiť alebo regenerovať bunky a tkanivá a v budúcnosti možno aj celé orgány.

Skupinu vedcov z tohto projektu pod vedením profesora Andreja Jenču prijal nedávno primátor Košíc Richard Raši, aby im odovzdal ďakovné listy za vynikajúcu reprezentáciu mesta Košice.  

Profesor Jenča bol koncom minulého roka ocenený Veľkou medailou Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky.

Získal ju za zavedenie aplikovaného výskumu regeneratívnych a implantačných metodík v kraniofaciálnej oblasti, ako aj v experimentálnom a klinickom výskume, ktoré sú plurifikované mezenchymálnymi kmeňovými bunkami.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia