rozhovor Dobrodružná cesta nového lieku

— Frédérique Hazéová

Predtým než sa liek dostane do rúk pacientov si musí prejsť zložitou a najmä dlhou cestou. Od nápadu až na pulty lekární ho delí mnoho krokov. Ako celý tento proces funguje nám prezradila Magdaléna Májeková z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied. Viac sa o tejto téme budete môcť dozvedieť aj na tohtoročnej Noci výskumníkov.

Dobrodružná cesta nového lieku

Inhibítor na povrchu enzýmu, zdroj fotografie: Oddelenie biochemickej farmakológie UEFT SAV

Aj tento rok vám slovenskí vedci a výskumníci dovolia nazrieť do zákulisia vedy a dokážu vám, že veda je dobrodružstvo. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Centrom pre vedecko-technické informácie SR a portálom EurActiv.sk už ôsmy rok organizujú Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2014, ktorý sa uskutoční v piatok 26. septembra v piatich slovenských mestách. V súvislosti s tým sme pre vás pripravili sériu zaujímavých tipov na prezentácie a vedecké stánky, ktoré si na festivale budete môcť prezrieť.

Čím všetkým musí liek prejsť, kým sa dostane do lekární?
To, čo nazývame liekom, obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré pôsobia želaným smerom, čiže liečia. Takáto zložka sa nazýva liečivo. Liečivo musí najprv niekto objaviť alebo vymyslieť, a potom prebieha tzv. predklinickým výskumom, kde o ňom zisťujú, aké má vlastnosti, či nemá závažné vedľajšie účinky a podobne.

Čo nasleduje ďalej?
Tu sa končí práca vedcov a začína práca firiem. Začína prebiehať klinický výskum, v ktorom sa v rámci zákonom dovolených postupov skúšajú na ľuďoch účinky liečiva, prípadne už aj liečiva vo forme lieku. Ak všetko dopadne dobre a liečivo bude odsúhlasené štátnou inštitúciou, liek sa dostane na trh.

Čo rozhoduje o tom, že sa daný liek uvedie na trh?
Vedeckí pracovníci ovplyvňujú iba tú časť vzniku lieku, ktorá spadá pod predklinický a objaviteľský výskum. To, či sa liek dostane na trh, už viac závisí od podmienok trhu, ktoré sa riadia vlastnými pravidlami, a to niekedy aj v neprospech pacientov.

UPDATE schema vyvoja noveho lieku M Soltesova pomlcka Prnova M Majekova volne zdroje internet     
  
Schéma vývoja nového lieku, zdroj: M. Šoltésova-Prnová, M.Májeková, voľné zdroje internet

Aké sú najväčšie ťažkosti spojené s vývojom liekov? Napríklad aj na Slovensku?
Najväčšie ťažkosti sú spojené s nedostatkom financií a naopak, s nadbytkom byrokracie, kde sa často stráca veľká časť financií určených v pôvodných finančných tokoch na výskum.

Kde všade sa na Slovensku vyvíjajú nové lieky?
Pracoviská základného výskumu na Slovensku, ktoré sa zaoberajú vývojom liekov, možno nájsť na Lekárskych fakultách UK (v Bratislave a v Martine) a Farmaceutickej fakulte UK. Často je táto problematika riešená tiež na katedrách organickej chémie. V rámci Slovenskej akadémie vied možno nájsť tento výskum viac-menej na všetkých lekárskych ústavoch druhého oddelenia, náš ústav má v tomto dlhodobú tradíciu.

Pracoviská spojené s výrobnou základňou boli prepojené na tradičnú farmaceutickú výrobu na Slovensku, ktorá však v počiatočných rokoch privatizácie skoro zanikla a dnes začínajú vznikať nové alebo staronové vývojovo-výrobné centrá. Vývoj sa však týka skôr inovovaných liekových foriem a potravinových doplnkov, než nových liekov. Mnoho ďalších informácií možno nájsť na stránkach Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Slovenskej farmakologickej spoločnosti a odbornej skupiny Slovenskej chemickej spoločnosti pre Medicínsku chémiu.

Čomu sa v súvislosti s vývojom liekov venuje Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie?
Náš ústav, podobne ako niekoľko ďalších pracovísk základného výskumu podobného zamerania na Slovensku, sa popri navrhovaní a štúdiu liečiv zaoberá aj ďalšími otázkami farmakologického výskumu, ako sú spoznávanie mechanizmov chorobných procesov, záporný vplyv liekov na zdravie človeka, vzájomné pôsobenie liekov a podobne.

Laboratorium biochemickej farmakologie  
                                     Práca v laboratóriu biochemickej farmakológie.

Čo všetko budú môcť návštevníci vidieť vo vašom stánku?
Návštevníkom ukážeme posterové a počítačové prezentácie z našej práce a z našej problematiky. Budú si môcť pozrieť dva exempláre potkana, zaujímavé exponáty pomocou mikroskopu i bez neho, vyskúšať si jednoduché pokusy s prírodnými alebo jednoduchšími látkami a pozrieť, či prípadne aj vyskúšať príklady počítačového modelovania.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia