BIC Bratislava, s.r.o.
Podnikateľský sektor

BIC Bratislava, s.r.o.

Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bolo založené v roku 1991 s cieľom podporiť inovácie v malých a stredných podnikoch. Medzi základné aktivity spoločnosti patrí podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný technologický transfer, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora rámcových programoch EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektový manažment a investičné poradenstvo.

Hlavnou cieľovou skupinou pre aktivity BIC Bratislava sú malé a stredné firmy s vyššou mierou pridanej hodnoty, s aktívnou snahou inovovať svoje výrobky či technológie, so záujmom využívať pri tom zdroje poznatkov, či už v iných firmách, alebo vo vedecko-výskumných inštitúciách v SR a v celej EÚ. BIC Bratislava dlhodobo spolupracuje s EÚ najmä v oblasti implementácie aktivít a projektov rámcových programov EÚ pre vedu výskum a demonštračné aktivity ako i projektov v rámci Community Innovation Programme (CIP).
Zároveň za účelom zvýšenia angažovanosti verejnej sféry pri podpore inovácií BIC oslovuje verejné inštitúcie v SR najmä na úrovni regionálnych vlád s ponukou pri efektívnom zavádzaní systémov pre podporu inovácií.
Okrem iného je koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network – iniciatívy EÚ na podporu inovácií v podnikaní.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia