VÚEZ
Podnikateľský sektor

VÚEZ

Spoločnosť sa v rámci svojich služieb zameriava na zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární, výskum a vývoj, výskum a vývoj energetických zariadení, automatizáciu transportu a skladovania sypkých materiálov, servisné merania a diagnostiku, garančné skúšky energetických zariadení, autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia, výrobu a montáž elektrických a tlakových zariadení, injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom. Má vysoký podiel intelektuálnych, výskumných, vývojových a predvýrobných etáp.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia