Katedra ekológie FHPV UNIPO
Fakulta humanitných a prírodných vied UNIPO Sektor vysokých škôl

Katedra ekológie FHPV UNIPO

Katedra ekológie je vedeckovýskumné a pedagogické pracovisko, ktoré od roku 1999 pripravuje učiteľov ekológie a v poslednom období aj odborníkov – ekológov.

Vedeckovýskumné zameranie katedry je orientované hlavne na výskum hydroekosystémov a agroekosystémov. Široká teoretická báza umožňuje štúdium životného prostredia, pri ktorom sa využívajú špecifické analytické a syntetické prístupy a krajinnoekologické poznatky.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia