Katedra genetiky a šlachtenia rastlín FAPZ SPU
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra genetiky a šlachtenia rastlín FAPZ SPU

Samostatná Katedra genetiky a zošľachťovania rastlín bola zriadená v roku 1959.

V súčasnosti sa Katedra genetiky a šľachtenia rastlín zameriava na uplatňovanie metód molekulovej biológie pri mapovaní genómu rastlín v zbierkach genofondu rastlín a na ochranu a využívanie agrobiodiverzity. Hodnotenie genofondu je smerované k vytvoreniu obrazovej databázy pre počítačovú sieť a detekciu biodiverzity metódami molekulovej genetiky. Pozornosť sa venuje výskumu a praktickému využitiu podzemných húb. Rozvíjajú sa metódy biometriky a štatistiky pre analýzu biodiverzity rastlín.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia