Ústav molekulárnej biológie SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav molekulárnej biológie SAV

Ústav vznikol v roku 1976.

Vedecká činnosť ústavu je zameraná na základný výskum v oblasti molekulárnej biológie. V súčasnosti sa na vybraných modeloch prokaryontov a eukaryontov študuje organizácia, štruktúra a expresia génov kódujúcich hydrolytické enzýmy, vzťah medzi štruktúrou a funkciou enzýmov, molekulárno-genetické aspekty metabolizmu nukleových kyselín a kontrola génovej expresie vo vzťahu k diferenciácii buniek.

Súčasťou projektovej činnosti ústavu sú národné, ako i medzinárodné projekty, napr. Hľadanie modulátorov bunkových a proteínových aktivít v metagenóme a BEE DOC - Včely v Európe a hromadný úhyn včelstiev.

Ústav vydáva časopis Biologia - section Cellular and Molecular Biology.

Jeho organizačnú štruktútu tvoria Oddelenie biochémie a štruktúrnej biológie, Oddelenie genomiky a biotechnológií, Laboratórium bioinformatiky, Laboratórium biológie prokaryotov, Laboratórium genomiky, Oddelenie génovej expresie, Oddelenie mikrobiálnej genetiky, Oddelenie mikrobiológie, Laboratórium environmentálnej a potravinovej mikrobiológie, Laboratórium ekológie mikroorganizmov, Laboratórium molekulárnej mikrobiológie, Oddelenie molekulárnej apidológie, Laboratórium evolúcie proteínov a Laboratórium neurobiológie.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia