Ústav ekológie lesa SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav ekológie lesa SAV

Ústav ekológie lesa vznikol v roku 1983 z Pobočky pre výskum lesných ekosystémov a Centra biologicko-ekologických vied Slovenskej akadémie vied.

Ústav je orientovaný na komplexný základný a teoreticko-metodologický výskum ekológie a biológie introdukovaných a domácich drevín a ďalších organizmov funkčne zviazaných s drevinami a ich ekosystémami.

Súčasťou výskumnej činnosti ústavu sú aj národné a medzinárodné projekty ako napr. Behaviorálna ekológia druhu Lanius minor, EcoFINDERS - Ekologické funkcie a indikátory biodiverzity pôd v Európe či Klimatická zmena, zmiernenie dopadov na les a jeho adaptácia v znečistenom prostredí.

Organizačnú štruktúru ústavu tvoria Oddelenie pôdnej ekológie, ekológie rastlín a ochrany raslín, Oddelenie ekológie zvierat, Oddelenie ekologickej výroby, Oddelenie ekotoxikológie, Detašované pracovisko Pobočka biológie drevín - Nitra, Výskumná stanica Staré hory a Detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa - Bratislava.

Ústav vydáva časopis Folia oecologica.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia