Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Predmetom výskumu ústavu sú témy ako systém súčasnej slovenčiny,fungovanie jazyka v súčasnej komunikácii, teória a prax jazykovej kultúry, odborná terminológia, etymológia a jazykový zemepis, dejiny jazyka a korpusová lingvistika a počítačové spracovanie prirodzeného jazyka.

Súčasťou výskumu sú aj národné a medzinárodné projekty ako napr. Slovanský jazykový atlas, Konfrontačný výskum slovnej zásoby slovenčiny a češtiny a jazyková kultúra, EuroMatrixPlus, Slovak Online, CESAR: CEntral and South-east EuropeAnResorces, Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence).

Organizačnú štruktúru tvoria Dialektologické oddelenie, Oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie, Oddelenie jazykovej kultúry a terminológie, Oddelenie spracúvania lingvistických dát, Oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie, Oddelenie súčasného jazyka a Slovenský národný korpus.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia