Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Slavistický ústav Jána Stanislava svojím výskumným zameraním zapĺňa citeľnú medzeru v jednej oblasti základného výskumu – zameriava sa na základný výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami i na výskum slovensko-latinských, slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-maďarských a slovensko-nemeckých vzťahov najstaršieho obdobia; venuje sa aj výskumu iných slovanských jazykov a kultúr.

V rámci výskumu tiež rieši národné i medzinárodné projekty ako Cyrilo-metodský odkaz a národná identita Bulharov a Slovákov, či Bulharsko-slovenský slovník (2. zväzok).

Ústav vydáva časopisy Slavica Slovaca a Slavistická folkloristika.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia