Ústav hudobnej vedy SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav hudobnej vedy SAV

Ústav hudobnej vedy bol zriadený v roku 1951.

Venuje sa základnému výskumu hudby a hudobnej kultúry v regionálnych, národných a európskych kontextoch. Vedecko-výskumná koncepcia vychádza z rozvíjania všetkých troch vedných disciplín/oblastí muzikológie: historickej hudobnej vedy, etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy.

Súčasťou výskumu sú projekty ako napr. Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, či Kontexty hudby pre klávesové nástroje na Slovensku: osobnosti, štruktúra, funkcia. V

Ústav vydáva vedecký časopis Musicologica Slovaca.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia