Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Súkromný neziskový sektor

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

SOSA je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2009 s cieľom popularizovať vesmírny výskum na Slovensku, zasadzuje sa o vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry a Európskeho južného observatória a organizuje verejné prednášky a workshopy pre všeobecné zvyšovanie povedomia o potrebe rozvoja kozmického výskumu a priemyslu na Slovensku.

Medzi ďalšie aktivity SOSA patria napríklad:

  • vyhľadávanie a informovanie slovenských komerčných firiem s potenciálom pôsobiť v space-bussiness (elektronika a elektrotechnika, softvér, letectvo, strojárstvo a pod.)
  • realizácia projektov za účelom popularizácie astronómie, kozmonautiky a prírodných vied (napr. vypúšťanie stratosférických balónov, vývoj cubesatu, atď.. )
  • komunikácia so slovenskými vedeckými inštitúciami, zaoberajúcimi sa vesmírnymi disciplínami (astronómia a astrofyzika, geofyzika, elektrotechnika, letectvo a aeronautika, výskum materiálov, „life sciences“ /biológia a fyziológia človeka/, a pod.)
  • komunikácia so slovenskými vládnymi inštitúciami, ktoré sú nositeľom agendy prijatia Slovenskej republiky do ESA a ESO (predovšetkým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia