Juraj Kopáček
Veda a výskum

Juraj Kopáček

MVDr., DrSc.

Virologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

virológ

Štúdium: Vysoká škola veterinárna Košice, 1987

Pracoviská a významné funkcie: Virologický ústav SAV (od 2009 riaditeľ)  

Najdôležitejšie výsledky: Identifikácia génov diferenciálne exprimovaných pri priónových nákazách; Štúdium regulácie expresie markera nádorovej hypoxie Karbonickej anhydrázy IX

Časopisecké publikácie, ohlasy: 67 / 654 (podľa WOS ku dňu 24.5.2013); Najvýznamnejšie publikácie: MAPK pathway contributes to density and hypoxia- induced expression of the tumor-associated carbonic anhydrase IX. Kopacek J, Barathova M, Dequiedt F, Sepelakova J, Kettmann R, Pastorek J, Pastorekova S. Biochim biophys acta (2005); 1729 (1), 41-9.; Upregulation of the genes encoding lysosomal hydrolases, a perforin-like protein, and peroxidases in the brains of mice affected with an experimental prion disease. Kopacek J, Sakaguchi S, Shigematsu K, Nishida N, Atarashi R, Nakaoke R, Moriuchi R, Niwa M, Katamine S. J ofVirology (2000); 74: (1), 411-417  

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 3/4

Medzinárodné projekty: 0/3

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia