Mladí fyzici zo Slovenska uspeli na prestížnom turnaji

— Martin Vančo

Družstvo študentov zo slovenských stredných škôl obsadilo na prestížnej medzinárodnej fyzikálnej súťaži v anglickom Shrewsbury v absolútnom poradí druhé miesto, keď im len tesne ušlo celkové víťazstvo.

Mladí fyzici zo Slovenska uspeli na prestížnom turnaji

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, Hash Milhan

Turnaj mladých fyzikov je tímová súťaž pre stredoškolských študentov v riešení fyzikálnych problémov, ktorá ma za sebou 27-ročnú históriu. Posledný úspech na tejto súťaži zaznamenalo Slovensko v roku 2001, keď turnaj vyhralo.

Päťčlenné družstvá riešia počas celého školského roka 17 vopred známych náročných a otvorených experimentálnych problémov. Na samotnej súťaži (ktorej každoročne predchádza odborné sústredenie) družstvo prezentuje riešenia úloh, ale rovnako aj oponuje riešeniam iných družstiev.

Študenti sa tak učia nielen fyzike, ale získavajú skúsenosti aj v často tvrdých odborných debatách, naučia sa správne prezentovať svoje výsledky a objektívne hodnotiť výsledky iných. Reprezentáciu tvoria tí najlepší študenti, ktorí prešli regionálnymi a celoštátnym kolom súťaže a uspeli na výberovom sústredení.

„Turnaj mladých fyzikov sa od iných podobných súťaží líši v tom, že predstavuje komplexný „tréning“ pre vedeckú prácu. Študenti musia uchopiť problém, študovať existujúce riešenia, tráviť desiatky až stovky hodín v laboratóriu, spolupracovať v tíme. A potom musia dokázať prísť, postaviť sa pred svojich kolegov, prezentovať riešenie, hájiť ho, ale aj si priznať nedostatky a chyby. Presne tak, ako sa to deje v reálnom svete,“ povedal pre Science.sk doktor Martin Plesch, ktorý bol počas turnaja jednohlasne zvolený do funkcie Generálneho tajomníka súťaže na štvorročné obdobie.

Turnaj je vôbec jednou z najkvalitnejších fyzikálnych súťaží, na ktorej sa zúčastňujú tímy z celého sveta. Do medzinárodného kola sa tento rok zapojilo 28 krajín sveta.

„Súťaž sa teší rešpektu najmä v krajinách východného bloku (z historických dôvodov), ale aj vo zvyšku Európy, v Ázii a u anglicky hovoriacich krajín. Postupne sa pridávajú krajiny Latinskej Ameriky. Jeho rýchlejšiemu masívnemu rozširovaniu bráni požiadavka na vysokú kvalitu vstupujúcich tímov,“ uviedol Plesch.

Desatina bodu

Tím zo Slovenska skončil na 2. mieste, no na absolútne víťazstvo mu chýbala iba desatina bodu. Prvé miesto si vybojoval tím zo Singapuru. Ďalší účastníci finále Poľsko a Čína zaostali o bezmála 5 bodov, pričom už pred bránami finále zostali tradične silné tímy Kórey, Nového Zélandu, Nemecka a Rakúska.

Slovenskú reprezentáciu tvorili stredoškoláci: Matej Badin, Jakub Chudík, Mário Lipovský (všetci z Gymnázia Jura Hronca), Natália Ružičková (1. Súkromné gymnázium v Bratislave) a Marek Bašista (Gymnázium Pavla Horova). Lektormi žiakov a súčasťou delegácie boli aj doktor Pavol Kubinec, vysokoškolskí študenti Michal Hledík a Boris Vavrík, vedúcimi delegácie boli doktor Martin Plesch a docent František Kundracik.

Podľa Plescha sú takéto súťaže pre mladých žiakov veľmi dôležité. „Človek je súťaživý typ a mladý človek zvlášť. Každá súťaž motivuje dostať zo seba čo najviac, ale aj si otestovať, aký je človek dobrý v celosvetovom meradle. Podobné aktivity aj nemilosrdne nastavujú zrkadlo vzdelávaciemu systému a starostlivosti o mládež v tej-ktorej krajine. Preto je mimoriadne dôležité a prospešné podobné súťaže podporovať,“ dodáva.

Tí, ktorí rozmýšľajú, že by sa do súťaže zapojili, nájdu bližšie informácie na tejto webstránke.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia