Slovenskí stredoškoláci vyhrali medzinárodnú vedeckú súťaž

Žiaci bratislavského gymnázia sa blysli na medzinárodnej vedeckej súťaži. Uspeli s mapou rozmiestnenia chemických prvkov na Jupiteri.

Slovenskí stredoškoláci vyhrali medzinárodnú vedeckú súťaž

Oficiálne logo súťaže Odyseus

Celoeurópska súťaž Odyseus bola určená pre školákov vo veku 14 až 18 rokov. Napokon sa do nej od júla 2011 do apríla 2013 zapojilo 430 stredoškolákov z 19 krajín.

Žiaci vytvorili výskumné tímy v počte dvoch až piatich členov a prihlásili svoj projekt do niektorej z kategórií - slnečné sústava, kozmická loď - globálna spolupráca a koevolúcia života. Okrem toho prebehlo aj verejné hlasovanie o najlepší projekt a tiež bol vybratý jeden víťazný projekt z nečlenských štátov EÚ.

Najskôr prebehla selekcia projektov na národnej a potom aj na medzinárodnej úrovni. Obe poroty - národná aj medzinárodná boli zložené z významných vedcov a vysokoškolských pedagógov.

Projekty študentov hodnotili podľa dopredu stanovených kritérií. Takými boli spĺňanie vedeckých parametrov (použitie teórie a správnych faktov, komplexnosť problému a pod.), praktická implementácia projektu a originalita s kreativitou pri riešení projektu.

Slovenský tím, zložený zo žiakov gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave, zvíťazil v kategórii slnečná sústava.

Členovia tímu Michaela Brchnelová, Valentína Čepcová, Marek Holienčin a Roman Sekej sa zhodli na tom, že im účasť v súťaži priniesla nové poznatky, skúsenosti, ale aj zábavu. Žiakov viedla učiteľka fyziky Lucia Bartozelová.

Prevažuje hélium

Cieľom ich súťažného projektu bolo stanoviť rozloženie prvkov hélia, uhlíka, síry, kyslíka, argónu a neónu v atmosfére Jupitera.

Žiaci na základe pozorovaní zostavili mapy, ktoré zachytávali rozmiestnenie prvkov na planéte a ich zmeny. Mapa ukazovala konkrétne množstvo prvku na zemepisnej šírke na juho-severnej osi.

Výsledky naznačujú, že prítomnosť hélia prevyšuje ostatné prvky a nájdeme ho     takmer vo všetkých oblastiach atmosféry. Na druhej strane sa ukázalo, že menej bežné prvky, ako sú napríklad vzácne plyny, sa vyskytujú len v určitých bodoch, čo ich robí jedinečnými.     

„Súťaž Odyseus sa stala nedeliteľnou súčasťou môjho života a určite nikdy nezabudnem akúkoľvek jej časť,“ povedala Michaela Brchnelova, ktorá sa o astrofyziku zaujíma už sedem rokov.

 „Táto súťaž nebola pre mňa len skvelou skúsenosťou, ale tiež zo mňa urobila veľkého fanúšika vedy a vesmírneho výskumu,“ tvrdí zase Marek Holienčin.

Farba rastlín na iných planétach

V kategórii koevolúcia života zvíťazili grécki študenti, ktorí skúmali akú farbu by mali rastliny na inej planéte. V kategórii kozmická loď - globálna spolupráca vyhrali zase britskí žiaci s projektom „INTERcore“.

Najviac hlasov od verejnosti získali žiaci z Rumunska s projektom „Orion inovatívne modulárne osídlenie“ a poslednú kategóriu - projekty z krajín mimo EÚ - vyhrali žiaci z Nórska, ktorí analyzovali účinky extrémnej nadmorskej výšky na tóny z vibračných kovových drôtov miniatúrnych huslí.

Víťazi všetkých kategórií mali možnosť navštíviť napríklad tréningové centrum pre astronautov v Kolíne nad Rýnom, výstavu Space Expo, alebo múzeum Európskeho centra vesmírneho výskumu a technológií.

Vedecká kariéra?

Súťaž Odyseus bola výstupom vzdelávacieho projektu štvorčlenného konzorcia, financovaného zo 7. rámcového programu.

„Zámerom súťaže Odyseus bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti vesmírneho výskumu a inšpirovať školákov k tomu, aby začali uvažovať o budúcej vedeckej kariére,“ vyhlásila koordinátorka projektu Elena Tavlaki zo spoločnosti Signosis.   

„Súťaž tiež podnietila mladých žiakov k spolupráci s ďalšími študentmi a učiteľmi a podporila prístup k vede, založený na osobnej skúsenosti, pričom žiaci zistili, že vesmír je zábava a že je dôležitý pre každého,“ dodala.    

Okrem toho si podľa organizátorov žiaci rozvíjali aj svoje vedomosti, kreativitu, či kritické myslenie.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia