Na aplikáciách znalostných technológií spolupracujú firmy s akademikmi

Martin Vančo

Desať partnerov z akademickej sféry a súkromného sektora spája projekt Kompetenčného centra financovaný z eurofondov. V rámci neho bola napríklad zakúpená unikátna helikoptéra na zber a spracovanie geopriestorových údajov.

Na aplikáciách znalostných technológií spolupracujú firmy s akademikmi

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, kev-shine

Technická univerzita v Košiciach a ďalších deväť partnerov (dve univerzity a sedem firiem) riešia už tretí rok projekt s názvom „Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách".

Strategickým cieľom tohto projektu je zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom v oblasti výskumu a vývoja znalostných technológií a v ich aplikácii.

Projekt má predovšetkým zvýšiť potenciál výskumu na Slovensku v oblasti aplikovateľnosti znalostných technológií. Zahŕňa novú infraštruktúru, prístroje, vývoj aplikácií či transfer poznatkov do praxe. Aj keď je väčšina partnerov z východného Slovenska, význam projektu presahuje tento región.

„Tento projekt je realizovaný v spolupráci komerčného sektora a akademickej obce. Aj keď to na Slovensku nie je veľmi bežné, spájanie teórie s praxou sa celosvetovo osvedčuje ako najefektívnejšie využitie prostriedkov venovaných do vedy a výskumu. Naši programátori spolu s výskumnými pracovníkmi z Technickej univerzity v Košiciach vyvinuli unikátnu softvérovú platformu pre distribúciu videa, ktorej vlastnosti sme začali testovať v heterogénnych sieťach priamo v Košiciach,“ uviedol Maroš Plučinský, šéf softvérového oddelenia spoločnosti ANTIK Telecom, ktorá je jedným z partnerov projektu.

Bezpilotná helikoptéra

Ďalší partner projektu - Prešovská univerzita - si zakúpil bezpilotnú helikoptéru s leteckým laserovým skenerom, ktorá slúži pre zber terénnych údajov zo zemského povrchu.
Plnoautomatický bezpilotný systém má skenovať zemský povrch a objekty na ňom umiestnené. Zariadenie je dlhé 3,5 metra a jeho pohotovostná hmotnosť je 77 kilogramov. Helikoptéra dokáže operovať v teréne až 90 minút, obvykle vo výške okolo 60 až 100 m.

„Výsledkom laserového skenovania je tzv. „mračno bodov“, ktoré obsahuje jednotlivé body odrazu laserového lúča s trojrozmernými súradnicami a informáciou o sile odrazu. Zariadenie spolupracuje s pevnou pozemnou a pohyblivou palubnou aparatúrou globálneho navigačného satelitného systému, čo zabezpečuje vysokú presnosť skenovania a možnosť transformácie súradníc bodov do platných súradnicových systémov Slovenskej republiky,“ uviedla profesorka Eva Michaeli z Katedry geografie a regionálneho rozvoja Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.

Mračno bodov potom umožní zostaviť rôzne digitálne modely povrchu terénu s objektmi. Takto dokážu vedci simulovať aj zložité procesy v krajine, ako sú záplavy, znečistenie ovzdušia, distribúcia slnečného žiarenia či zmeny krajinnej štruktúry.

„Opakované skenovanie vybratého územia dokáže odhaliť transformáciu krajinnej štruktúry, napríklad erózne procesy, zmeny krajinnej pokrývky, výskyt a štruktúru brownfieldov, zmeny v priemyselných simplexoch a podobne,“ vysvetľuje Michaeli.

Projekt, ktorého rozpočet je asi 6 mil. eur, končí v decembri toho roka a je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia