Vhodný kandidát do čela projektu ERAdiate sa stále nenašiel

— Zuzana Vitková

Projekt Žilinskej univerzity zameraný na inteligentnú dopravu, uspel začiatkom roku 2014 medzi sto jedenástimi projektmi z celej Európy v rámci pilotnej výzvy ERA Chair. Zatiaľ však márne hľadá „hlavu“ ktorá ho bude viesť.

Vhodný kandidát do čela projektu ERAdiate sa stále nenašiel

Ilustračný obrázok, zdroj: freepik.com

Európsky výskumný priestor (Europeran Research Area – ERA) bol zriadený Európskou komisiou v roku 2012. Ide o jednotný výskumný priestor založený na vnútornom trhu a otvorený svetu, v ktorom Európska únia a jej členské štáty budú posilňovať výskumnú a technologickú bázu, konkurencieschopnosť a kapacitu pre kolektívne riešenie popredných výziev na základe voľného pohybu a zdieľania vedeckých a výskumných znalostí a technológií. Jeho zámerom je efektívnejší národný systém podpory výskumu, optimálna medzinárodná spolupráca a súťaž, otvorený pracovný priestor pre výskumníkov, presadzovanie rovnosti pohlaví vo výskume a optimálne zdieľanie a transfer vedeckých poznatkov.

Pilotná výzva ERA Chair je financovaná zo zdrojov  Siedmeho rámcového programu Európskej komisie, ktorého programové obdobie končilo v roku 2013. Od januára 2014 ho nahradil program Horizont 2020. Slovenský projekt ERAdiate bol medzi jedenástimi, ktoré  v rámci tejto výzvy uspeli.

Inteligentné dopravné systémy

Projekt s akronymom „ERAdiate“ (Enhancing Research and innovAtion dimension of the University of Zilina in intelligent transport systems“)  je zameraný na inteligentné dopravné systémy v spojitosti s informačnými a komunikačnými technológiami.  V tomto odvetví má posilniť výskumný potenciál a podporu excelentnosti na Žilinskej univerzite a v celom Žilinskom regióne.

„Kľúčovými nástrojmi na dosiahnutie cieľov projektu bude systematický rozvoj ľudských zdrojov, efektívne využívanie unikátnej výskumnej infraštruktúry a transformácia inštitúcie smerom k posilneniu jej konkurencieschopnosti v rámci Európskeho výskumného priestoru,“ hovorí dekan Elektrotechnickej fakulty, profesor Milan Dado, ktorý je zároveň koordinátorom projektu.

Z grantu vo výške 2,4 milióna eur má Žilinská univerzita zriadiť akademické miesta, ktoré následne obsadí expertmi svetového formátu, či už zo Slovenska, alebo zo zahraničia. Očakáva sa, že expert, ktorý bude stáť na čele projektu, pritiahne na univerzitu vysoko kvalifikovaných špecialistov , ako aj ďalšie finančné prostriedky z európskych zdrojov.

„Kľúčovým je takzvaný ERA Chair Holder,“ hovorí profesor Milan Dado, „Ide o skúseného vedca, špecialitu a manažéra, ktorého zamestnáme na plný úväzok. O miesto sa môžu uchádzať kandidáti z celého sveta, ktorí spĺňajú náročné výberové kritériá.“.

Hľadá sa „riaditeľ“

Problémom projektu, ktorý má podľa akronymu svojho názvu zažiariť, sa stalo práve pomyselné akademické kreslo, ktoré má „ERA Chair Holder“ obsadiť.

Pre nedostatok vysoko kvalitných kandidátov a špecifické procedurálne problémy bol už raz termín uzávierky prijímania prihlášok preložený. Z posledného augustového dňa na polovicu novembra.  Štyri a pol ročný kontrakt je síce atraktívny prestížou projektu i ohodnotením, no zatiaľ, aj napriek snahe realizačného kolektívu, zostáva akademické „kreslo“ pre „ERA Chair Holder“ prázdne.

Profesor Milan Dado vidí niekoľko príčin zatiaľ neúspešného hľadania: „Pravdepodobne sme neboli dosť pre-aktívni pri oslovovaní potenciálnych záujemcov. Realizovali sme masívnu informačnú kampaň cez rôzne portály pre sprostredkovanie práce pre vedcov a výskumníkov, profesijné organizácie, medzinárodne uznávané časopisy v tejto oblasti, členov programových výborov a národné kontaktné osoby programu Horizont 2020, a v neposlednom rade aj množstvo osobných kontaktov a expertov. Očakávali sme, že v dobe masovej informatizácie a všestranne dostupných informácií bude tento prístup postačovať.“ hovorí dekan.

Ďalším z dôvodov môžu byť podľa neho aj vysoké nároky na pozíciu. V rámci nich je potrebné nájsť  medzinárodne uznávanú vedeckú osobnosť, ktorá má zároveň skúsenosti  s manažovaním  vedeckého tímu, transferom technológií a ďalšími úkonmi v multidisciplinárnom priestore. Chýba podľa neho aj všeobecná propagácia Žiliny, ako príjemného miesta na život, či efektívne  dopravné spojenie z Viedenského letiska.

Nádej pre špičkové, ale nepresadené myšlienky

Aplikácie najnovších informačných a komunikačných technológií  v rámci inteligentnej dopravy, sa pritom veľmi rýchlo rozvíjajú, a tak ponúkajú veľký priestor pre realizáciu špičkových inovatívnych myšlienok.          

„Slovensko má v tejto oblasti veľmi dobré zázemie. Nevieme sa však dostatočne presadiť vo výskumných európskych projektoch. V tom sú asi najväčšie potenciálne prínosy ERA Chair pre slovenskú vedu,“ hovorí profesor Milan Dado a zároveň pripomína, že projekt prináša ambiciózne možnosti aj pre experta na čele projektu: „Žilinská univerzita má vzhľadom na svoj historický vývoj vnútri väčšiny fakúlt hlboko zakorenenú problematiku informačných a komunikačných technológií a dopravy. ERA Chair holder a jeho tím budú mať možnosti „odomknúť“ tento obrovský potenciál a lepšie využiť naše možnosti a zdroje.“ uzatvára koordinátor projektu Milan Dado možnosti, ktoré sa naskytnú, ak bude mať projekt kto riadiť.

Poznáte vhodného kandidáta na pozíciu ERA Chair? Bližšie informácie ako požadované nároky na uchádzačov a podmienky kontraktu nájdete tu.

 

Zdroj obrázku: freepik.com

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia