„Oscary“ slovenských vedcov sa blížia

— Frédérique Hazéová

Aj tento rok sa dozvieme mená najlepších slovenských vedcov, na ktorých môžeme byť právom hrdí. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili 18. ročník súťaže Vedec roka SR.

„Oscary“ slovenských vedcov sa blížia

Ilustračná fotografia, zdroj: freepik.com/Designed by Freepik

Podujatie Vedec roka SR sa koná s každoročnou pravidelnosťou už od roku 1997. Jeho cieľom je oceniť a vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti spomedzi slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu, ako aj ich výsledky a prínos.

Úspechy slovenských vedcov, ich inovácie a zavádzanie nových technológií sa tak dostávajú aj do povedomia verejnosti, ktorá sa môže dozvedieť viac o kvalite slovenského výskumu a vývoja. Súťaž tiež podporuje mladých vedcov a technológov, ktorí sú pre ďalšie napredovanie slovenského výskumu nesporne dôležití.

Ocenenia sa odovzdávajú v piatich kategóriách:
Vedec roka SR - vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka";
Vedkyňa roka SR - vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka";
Osobnosť roka v oblasti technológií - výskumník, realizátor významného „Technologického počinu“;
Osobnosť roka v programoch EÚ - výskumník, ktorý v roku 2014 vynikol v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ;
Mladá osobnosť vedy - mladý vedec alebo technológ do 35 rokov s vynikajúcim vedeckým alebo technologickým výsledkom dosiahnutým v minulom roku.

Návrhy na ocenenie môžu posielať všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu. Nominácie je potrebné zaslať do 10. marca 2015 buď e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk alebo poštou podľa pokynov, ktoré sa nachádzajú v štatúte súťaže.

Súčasťou nominácie musia byť viaceré prílohy, ktoré spolu s podrobnejšími informáciami o udalosti nájdete na stránkach Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Minulý rok boli ocenení piati vedci, medzi nimi napríklad Stanislav Tokár z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, za významný a originálny príspevok vo fyzike vysokých energií, predovšetkým v oblasti hľadania Higgsovho bozónu a určenia náboja top-kvarku. Tento rok sa k nim hádam pridá aj žena – minimálne v kategórii Vedkyňa roka SR.

Foto: Designed by Freepik

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia