Vedcom roka je chemik, ktorý u nás prvý získal grant ERC

— Lenka Uherová

V Bratislave dnes už po devätnásty krát ocenili slovenských vedcov za ich prínos a výsledky na poli prírodných a technických vied. Ocenenie si odniesli výskumníci z piatich súťažných kategórií, pričom hlavné ocenenie Vedec roka bolo tento rok udelené Jánovi Tkáčovi z Chemického ústavu SAV. Cenu získal za výskum aplikovateľnosti nanotechnológií v oblasti glykomiky a diagnostiky rôznych ochorení.

Vedcom roka je chemik, ktorý u nás prvý získal grant ERC

V Primaciálnom paláci dnes ocenili päť slovenských vedcov, archív: CVTI SR

Podujatie Vedec roka SR sa koná s každoročnou pravidelnosťou už od roku 1997. Jeho cieľom je oceniť a vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti spomedzi slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu, ako aj ich výsledky a prínos. Jeho organizátormi sú Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Slávnostné odovzdávanie cien otvoril príhovorom minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan, ktorý okrem iného zdôraznil postavenie vedy v spoločnosti. „V základnom výskume sa jeho dôsledky niekedy prejavia o päťdesiat až sto rokov, ba možno ešte neskôr, ale nakoniec sa ukáže, aké veľmi dôležité sú pre každého,“ dodal Peter Plavčan.

Výhra povzbudzuje v práci

Každý z vedcov, ktorý v súťaži získal cenu špeciálne vyrobenú pre toto podujatie, prispel k riešeniu veľkých, či praktických výziev v istej oblasti. Podľa predsedníčky hodnotiacej komisie Evy Májkovej bolo tento rok rozhodnutie o víťazoch vecné a prijaté so všeobecným súhlasom.

Hlavný ocenený, Ján Tkáč, ktorý AKO prvý vedec na Slovensku získal ERC grant, sa spolu so svojim tímom z Chemického ústavu SAV pričinil o rýchlejšiu a presnejšiu identifikáciu rôznych ochorení, vrátane rakoviny prostaty. Skoršiu a cielenejšiu diagnostiku ochorení skúmajú v rámci projektu, ktorý využíva nanotechnológie na konštruovanie rôznych zariadení použiteľných v oblasti glykomiky. Tie sa následne využívajú pri diagnostike chorôb.

Pre lepšiu predstavu, glykomika je vedecká disciplína, ktorá študuje funkciu glykánov, čiže komplexných sacharidov naviazaných na iné biomolekuly ako sú proteíny a lipidy, v prírode. Rozvíja sa predovšetkým vďaka biočipom, ktoré dokážu v krátkom čase analyzovať veľké množstvo buniek.

„Toto prestížne ocenenie je z profesijného hľadiska veľmi dôležité a zároveň je pre mňa a celú moju skupinu povzbudením do ďalšej práce,“ uviedol Tkáč. Zároveň dodal, že by bez svojho tímu toto ocenenie nikdy nezískal.

Od psychoakustiky po dáždnik v role nabíjačky

Ocenenia boli odovzdávané aj v ďalších štyroch kategóriách. Vedkyňou roka 2015 sa stala Monika Rychtáriková z Katedry konštrukcií pozemných stavieb SvF STU. Mladá vedkyňa získala ocenenie za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky. Priestorová akustika zvukové vnemy ešte počas návrhu priestoru. Porota ocenila aj jej výskum poznatkov o psychoakustike (spôsobu akým človek vníma zvuk) pri overovaní akustických veličín, či výskum akustickej orientácie nevidiacich v interiéri budov.

Zdroj: Youtube

Titul Osobnosť roka v oblasti technológií za minulý rok získal Daniel Šlosár z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie TUKE. Ocenenie si odniesol za projekt Chargebrella – vynález, ktorý dokáže nabíjať rôzne zariadenia, aj keď nablízku nie je žiaden zdroj energie.

Osobnosťou roka v programoch EÚ 2015 sa stal biofyzik Tibor Hianik z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov. Tie sú určené na monitorovanie kontaminácie potravín a znečistenia prostredia, no predovšetkým na diagnostiku priónových ochorení, čo sú smrteľné ochorenia poškodzujúce nervový systém. Výsledky boli získané  v rámci programov EÚ.

Mladou osobnosťou vedy sa za rok 2015 stal Tomáš Plecenik z Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK, ktorý je odborníkom na fyziku tuhých látok. Cenu získal za vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť vo fyzike tuhých látok, v ktorej sa venoval využitiu nanotechnológií v senzorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch.

Tento rok bolo nominovaných 48 vedcov, ktorí podľa predsedníčky komisie Evy Májkovej preukázali svoje kvality. „Nominácie potvrdzujú, že na Slovensku pôsobia výskumníci a výskumníčky, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v medzinárodnom kontexte,“ vyzdvihla slovenských expertov Májková.

Okrem ocenenia ich práce má však podľa Evy Májkovej súťaž aj iný cieľ. „Súťaž Vedec roka je aj dobrou príležitosťou ukázať verejnosti, že naši výskumníci vedia byť úspešnív konkurenčnom medzinárodnom prostredí,“ vysvetlila Májková.

Jednotlivých vedcov vám bližšie predstavíme prostredníctvom rozhovorov v najbližších dňoch. Zatiaľ si môžete pozrieť krátku videovizitku Vedca roka 2015. 

Zdroj: Youtube

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia