Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016 - Výber podujatí

— Lenka Uherová

Aj tento rok sa od 7. do 13. novembra 2016 uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVT). Už po trinásty krát sa tak budete môcť tešiť na približne štyristo podujatí, ktoré zahŕňajú rôzne prednášky, súťaže, festivaly, či workshopy. Zoznámite sa na nich s prácou slovenských vedcov aj aktuálnymi poznatkami z vedy a techniky.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016 - Výber podujatí

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

Podujatie je každoročne organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Týždeň vedy a techniky sa bude tento rok niesť v znamení hesla Zažite vedu na živo, o čom sa návštevníci budú môcť presvedčiť už počas úvodného otvorenia. Svoje brány prvý krát oficiálne otvorí nové Zážitkové centrum vedy Aurelium. Centrum vedy využíva exponáty s náučným charakterom, ktoré majú provokovať myslenie cez priamu interakciu. Personál pred návštevníkmi exponáty nestráži, ale podporuje ich v skúmaní a experimentoch.

Hneď na druhý deň TVT vás organizátori zase pozývajú na jedno z hlavných podujatí, Utorok s chémiou, ktoré vám priblíži chémiu v každodennom živote. Podujatie bude rozdelené na dve samostatné prednášky, pričom jedna z nich – Chémia lásky – je určená pre študentov stredných škôl a gymnázií, a druhá – Symbióza chémie a umenia je určená pre širokú verejnosť. Podujatie sa uskutoční 8.11.2016 v priestoroch CVTI SR v Bratislave.

Zažiť vedu naživo môžete aj na Vede netradične, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. a 11. novembra 2016 v Bratislave. Ide o interaktívnu výstavu s množstvom exponátov približujúcich vedu a techniku a výsledky vedeckej činnosti slovenských výskumníkov.

V rovnakom termíne organizátori aj tento rok pripravili prehliadku bádateľských projektov, ktoré vytvorili študenti stredných škôl so záujmom o vedu a techniku v rámci Festivalu vedy a techniky AMAVET.

Žilinský kraj

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF KU v Ružomberku ponúkne žiakom základných škôl workshop Matematika v realite a virtualite. Jeho cieľom je poskytnúť študentom rôzne matematické postupy a prostriedky tak, aby porozumeli, objavovali a prehlbovali svoje poznatky.

Žilinská univerzita v Žiline sa zas bude prostredníctvom prednášky GISDay 2016 venovať vede v doprave. Na podujatí budú zábavnou formou predstavené aplikácie GIS v doprave.

Trnavský kraj

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany organizuje v rámci TVT odborný seminár Mak siaty pre Slovensko, ktorý sa bude zaoberať technológiou pestovania maku, ale aj situáciou jeho pestovania na Slovensku. Pre deti je zas pripravená putovná výstava: pokusy z fyziky s názvom Spoznaj vedu.

Vedci z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave si pre odbornú verejnosť pripravili prednášku Moderná propaganda: Od prvej svetovej vojny po nástup internetu. Prednášať bude Juraj Smatana, stredoškolský učiteľ dejepisu a geografie, environmentálny a protikorupčný aktivista, ktorý sa venuje fenoménu dezinformácií, hoaxov a propagandy v prostredí sociálnych sietí. Jeho prednáška bude analýzou základných trikov psychologickej manipulácie.

Profesie môžu byť niekedy veľmi netradičné. Presvedčí vás o tom prednáška Život profesionálneho gamera, počas ktorej Erik „hakkiJunior” Leštach porozpráva o svojom zamestnaní profesionálneho Red Bull športovca v kategórii „Gaming“. Robo Slovák zas svojou prednáškou na tému Svetové trendy v reklame prinesie pohľad na aktuálne trendy v reklame a moderné spôsoby komunikácie vo svete.

Aurelium CVTI SR

Aurelium, Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR 

Trenčiansky kraj

Prednáška Márie Jackovej z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD s názvom Sociológia každodennosti – rovnosť príležitostí a antidiskriminácia rozšíri poznatky návštevníkov o problematike ľudských práv, rovnosti príležitostí a antidiskriminácie z hľadiska sociológie.

Ústrednou témou diskusného fóra Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka zas bude problematika včasnej diagnostiky rakoviny prsníka, situácia na Slovensku i v EÚ, ako aj témy spojené so psychologickými a genetickými aspektmi onkologického ochorenia. Workshop s diskusiou organizuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Odborníci z Katedry politológie TnUAD budú diskutovať aj na aktuálnu tému Amerických volieb 2016.

Prešovský kraj

Prednáška Súborné dielo Jána Levoslava Bellu – koncepcia, pramene, význam, o ktorú sa postará Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave priblíži tvorbu tohto slovenského skladateľa, organistu, dirigenta a pedagóga. Ten je nielen jedným zo symbolov romantizmu, ale aj základným pilierom slovenskej hudobnej kultúry.

Medzinárodná konferencia Slovensko-ukrajinské vzťahy – z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov sa pri príležitosti 160. výročia narodenia Ivana Franka a 100. výročia narodenia Mikuláša Nevrlého bude okrem iného venovať výskumu ukrajinského jazyka. Konferenciu organizujú Filozofická fakulta UNIPO v Prešove a Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií.

Nitriansky kraj

3 000 km okruhom okolo Islandu návštevníkov prevedie Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPF UKF v Nitre a budú sa tak môcť oboznámiť s krajinou, kde sa spája nespojiteľné - sopky tu vrú pod ľadovcami a zem syčí, buble a smrdí sírou.

Katedra fyziky FPV UKF v Nitre verejnosti prostredníctvom prednášky Prapolievka a CERN vysvetlí, ako je možné s roztavenou hmotou vytvorenou zrážaním ťažkých atómových jadier pri vysokých energiách robiť napriek extrémnym podmienkam pokusy. Pútavé fyzikálne experimenty predvedú fyzici z Katedry fyziky FPV UKF v Nitre aj v interaktívnej prednáške Fyzika veselo a vážne.

V rámci TVT sa otvoria aj dvere Archeologického ústavu SAV, ktorý odprezentuje svoj archeologický výskum a jeho výsledky, ktoré vedci dosiahli pomocou najnovších metód ako 3D modelovanie, 3D scan, fotogrametria, letecké snímkovanie, či Lidar.

Košický kraj

Centrum voľného času - Hvezdáreň a planetárium v Košiciach odprednáša mládeži zaujímavú a momentálne veľmi populárnu tému Gravitačných vĺn, pričom prednášku doplní programom v planetáriu „Obloha nad Košicami“ a pozorovaním objektov nočnej oblohy. Vesmíru sa bude venovať aj ďalšia prednáška Venuša, sestra Zeme?

O záveroch výskumu regenerácie a rekonštrukcie tkaniva budú môcť vedci diskutovať na konferencii Biomedicínske aspekty regenerácie a rekonštrukcie tkaniva v oromaxilofaciálnej oblasti, ktorú spolu s ďalšími organizáciami realizuje Lekárska fakulta UPJŠ.

Plagat TVT 2016

Plagát podujatia, Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

Banskobystrický kraj

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici zavedie verejnosť prostredníctvom prednášky Cenzúra v slovenskej opere do obdobia komunizmu, kedy slovenské diela ako Krútňava Eugena Suchoňa, Mister Scrooge a Coriolanus Jána Cikkera boli poznačené cenzúrou tohto režimu.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pripravila pre deti interaktívnu výstavu Veda v hračkách, kde si návštevníci budú môcť prezrieť nielen vedecké hračky, ale si aj vyskúšať jednoduché experimenty a hlavolamy.

Bratislavský kraj

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy organizuje pri príležitosti TVT seminár Dopravné múzejníctvo, ktorý sa zameria na vznik a vývoj múzejníctva v spojení s dopravou. Seminár bude navyše obsahovať aj prehliadku exponátov.

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky FEDU UK v Bratislave si uvedomuje, že matematiku je potrebné priblížiť deťom. V rámci prednášky Matematické princípy v jazyku detí preto odprezentujú niektoré matematické princípy tak, aby boli blízke skúsenostiam a záujmom detí v mladšom školskom veku. 

Rádioaktivita nemusí byť vždy iba hrozbou. Vysvetlia to verejnosti vedci z Biont a. s. v prednáške Rádioaktivita v prospech ľudstva, Rádioaktivita v medicíne (nukleárna medicína včera, dnes a zajtra).

Okrem ďalších zaujímavých prednášok otvorí dvere do svojich priestorov aj mnoho ústavov Slovenskej akadémie vied. Ktoré to sú, sa dozviete v programe TVT Bratislavského kraja.

Kompletný a priebežne aktualizovaný zoznam podujatí realizovaných počas Týždňa vedy a techniky, miesta ako i časy ich konania nájdete na web stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2016.

– 

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia