V Belize objavili najväčší hrob Hadej dynastie

Branislav Kovár

Pralesy Guatemaly, Mexika a Belize skrývajú ešte množstvo archeologických tajomstiev. Aktuálne sa našla jedna z najväčších hrobiek mayských kráľov z Hadej dynastie.

V Belize objavili najväčší hrob Hadej dynastie

Výskum mayskeho mesta Xunantunich priniesol fascinujúce objavy. Foto: Jaime Awe

Kovar Branislav

Mgr. Branislav Kovár, PhD. vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil v časopise Historická revue. Zúčastnil sa archeologických expedícií v Kuvajte, vo Francúzsku a v Guatemale. Pracuje v Archeologickom ústave SAV.

Tento materiál sme v pôvodnom znení prebrali z portálu HistoryWeb, ktorý je partnerským webom Science.sk. Ak sa chcete zo sveta histórie dozvedieť viac, navštívte oficiálnu stránku HistoryWebu.

Počas archeologického výskumu v mayskom meste Xunantunich na rieke Mopan (západné Belize) sa našiel bohatý hrob umiestnený v pyramíde. Xunantunich bolo ceremoniálnym centrom starých Mayov a najväčšmi rozkvital medzi rokmi 600 až 800 po Kristovi. Archeologický výskum tu so svojím tímom realizuje Jaime Awe (Northern Arizona University, and the Belize Institute of Archaeology).

Nezvyčajný hrob

Hrob, ktorý archeológovia objavili, má zhruba 1300 rokov a rozmery 4,5 x 2,4 metra. Nachádzal sa pod schodiskom pyramidálnej budovy, pričom architektúru budovali súčasne s ním. U starých Mayov to býva skôr opačne, čo znamená, že hrob vyhĺbia do už existujúcej stavby. 

Podľa zistenia antropológa do hrobu uložili 20 až 30-ročného muža, ktorý bol dobre stavaný a pravdepodobne mal výbornú fyzickú kondíciu. Ležal na chrbte s hlavou položenou smerom na juh. Príčina jeho smrti nie je zrejmá.

V hrobe sa tiež našlo 6 jadeitových perál a 13 obsidiánových čepelí. Pri mŕtvom boli aj kosti jaguárov a jeleňov a našla sa aj keramika. Nešlo však o jediné objavy, pri päte schodiska stavby, v ktorej sa hrob našiel, boli ešte dva menšie „poklady“. Obsahovali 9 obsidiánových a 28 rohovcových úštepov. Pochovaný muž musel patriť k vtedajšej elite.

belize styri
Obsidiánové čepele v hrobe. Foto: Jaime Awe

Hadia dynastia

Pri výskume schodiska stavby a hrobu sa našla časť panelu s nápisom, ktorý pochádzal z mayského mesta Caracol vzdialeného 42 km. Ako sa tento kamenný panel s nápisom dostal do mesta Xunantunich? A čo na ňom bolo napísane?

Epigrafický výskum na lokalite robil Christophe Helmke (University of Copenhagen), ktorý zistil viaceré zaujímavé súvislosti. Nápis dal vyhotoviť mayský panovník K’an II. z mestského štátu Caracol, keď porazil ich konkurenta – mesto Naranjo. Vojnové udalosti sa pravdepodobne odohrali niekedy medzi rokmi 626 až 631 po Kristovi.

Keď okolo roku 680 po Kristovi Naranjo opätovne získalo dominantné postavenie, panel bol odstránený a odvezený z Caracolu. Mohlo ísť o nejaký druh symbolickej vojnovej koristi. Časť panelu bola použitá na stavbu schodiska pyramídy v Naranjo, iné kúsky odviezli do spriatelených miest, akým bolo aj Xunantunich.

Nápis poskytol aj ďalšie informácie. Spomína sa v ňom matka kráľa K’ana II. – pani Batz’ Ek’ a doteraz neznámy panovník z Calakmulu Waxaklajuun Ubaah K’an. Všetci traja pochádzajú z tzv. Hadej dynastie.

belize tri
Fragmenty z pôvodného nápisu priniesli nové historické objavy. Foto: Christophe Helmke

Príslušníci dynastie Kan (Had) ovládali viacero mayských mestských štátov, ktoré získali buď silou alebo sobášnou politikou. Ich centrom bolo mesto Calakmul v dnešnom mexickom štáte Campeche. Tento mestský štát bol dlho jednou z dominantných síl mayského sveta, príslušnosť k vládnucej Hadej dynastii zaručovala výsadné postavenie aj v jeho ostatných častiach. Najväčším konkurentom Calakmulu bol štát Tikal, ktorý sa nachádzal na území dnešnej Guatemaly.

Práve vďaka objavenému hrobu a kamennému nápisu sme sa dozvedeli ďalšie súvislosti o Hadej dynastii. Doteraz sa jej príslušníci považovali hlavne za vládcov mayského mesta Calakmul. Vďaka nápisu však teraz vieme aj to, že pochádzali zo 130 kilometrov vzdialeného mestského štátu Dzibanche na polostrove Yucatán. Voľný preklad názvu pravdepodobnej domoviny Hadej dynastie je Miesto, kde sa hady stretajú (pretekajú). Hadiu dynastiu by sme podľa jej významu v dejinách Mezoameriky mohli prirovnať k júliovsko-klaudiovskej dynastii v starom Ríme.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Použitá literatúra:

Helmke, Ch./Awe, J. J.: Death Becomes Her: An Analysis of Panel 3, Xunantunich, Belize. The Pari Journal XVI/ 4, Spring 2016, 1 – 14.

Martin, S./Grube, N.: Chronicle of the Maya Kings and Queens : Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya (Chronicles). London 2008.

Internetové odkazy:

a) http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/objavenie-hadej-pani#.V6ufYKIhG_I

b) https://www.theguardian.com/science/2016/aug/06/maya-snake-dynasty-tomb-belize-ruins

c) http://www.ibtimes.co.uk/largest-mayan-tomb-hieroglyph-panels-found-belize-tell-story-iconic-civilisation-1574082

Obrazová príloha: Jaime Awe, Christophe Helmke

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia