Slovenskí vedci pomáhajú chrániť pitnú vodu

Frédérique Hazéová

V srbskom Novom Sade bola doteraz výroba pitnej vody ohrozená kontaminovanými zdrojmi. Vďaka slovenským vedcom, ktorí úspešne ukončili riešenie projektu NATO – Science for Peace and Security, už použitie znečistených zdrojov na výrobu pitnej vody nehrozí.

Slovenskí vedci pomáhajú chrániť pitnú vodu

Vzorkovanie vody v rámci projektu NATO Science for Peace and Security.

Vedci z Ústavu analytickej chémie FCHPT STU v spolupráci s Faculty of Technical Science patriacu pod University of Novi Sad a spoločnosťou Public Utility Waterworks Company vyvinuli monitorovací systém včasného varovania pred kontaminovanými zdrojmi. Miestny vodohospodársky podnik, ktorý zásobuje mesto pitnou vodou z troch zdrojov, bude vďaka nemu okamžite informovaný o prípadnej závadnosti niektorého z nich. 

„Navrhli sme zariadenie, ktoré bude automaticky odoberať vodu zo zdrojov a vykonávať skríning potenciálne nebezpečných zlúčenín, ktoré sa vo vode môžu nachádzať. Na základe vyhodnotenia rizík dokáže zariadenie okamžite upozorniť vodohospodárov, aby nahradili zdroj pitnej vody iným, pri ktorom v danej chvíli nehrozí nijaké riziko,“ hovorí Ivan Špánik z Ústavu analytickej chémie FCHPT STU, ktorý projekt vedie.

Jedným z faktorov, ktoré môžu spôsobovať znečistenie vody v okolí Nového Sadu, sú pozostatky po bombardovaní rafinérie v roku 1999, kedy sa všetky zásoby ropy a ropné produkty vyliali do Dunaja. Každý z troch zdrojov je však umiestnený inde a každý z nich preto môže byť vystavený rôznym vplyvom.

„Prvý zdroj je umiestnený pri centre mesta a je ovplyvnený najmä mestskými aktivitami a drobnými službami v meste. Druhý susedí s územím využívaným na poľnohospodárske aktivity, takže môže byť znečistený pesticídmi a hnojivami a tretí je v blízkosti teplárne a petrochemického závodu, čiže je ovplyvnený najmä odpadmi z týchto tovární,“ upresňuje Špánik.

Získať podporu z programu NATO – Science for Peace and Security bolo pre Slovákov veľkým úspechom. Tím Ústavu analytickej chémie FCHPT STU, ktorý projekt v hodnote 270 tisíc eur koordinoval, ho dokončil v septembri 2014. „Po úspešnej inštalácii zariadení a overení ich prevádzky môžem konštatovať, že projekt bol úspešne splnený,“ povrdil NATO konzultant pre projekt Jaroslav Slobodník.

skolenia vramci projektu NATO Scienc for Peace and Security
    
                      Školenie v rámci projektu NATO - Science for Peace and Security.

Napriek tomu, že zariadenie bolo vyvíjané pre vodohospodársky podnik v Novom Sade, sa zariadenie môže využívať hocikde vo svete. „Zakúpenie podobného zariadenia je len otázkou zabezpečenia dostatočných finančných zdrojov,“ uzatvára Špánik.

Projekt je síce úspešne dokončený, no spolupráca STU so srbskými partnermi sa nekončí. Ústav analytickej chémie FCHPT STU v súčasnosti koordinuje aj európsky projekt TEMPUS, v rámci ktorého bude spolu s Masarykovou univerzitou a Univerzitou v Portsmouth v ďalších rokoch vzdelávať pracovníkov verejných laboratórií , ktorí sa špecializujú práve na analýzu rizikových látok a na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia