Slovenská technická univerzita v BA
Sektor vysokých škôl

Slovenská technická univerzita v BA

Výsledkom dlhoročného úsilia o zriadenie prvej polytechniky na Slovensku, trvajúceho takmer dve desaťročia, bolo jej uzákonenie.

Dňa 25. júna 1937 nadobudol platnosť zákon, ktorým sa v Košiciach zriadila Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika. Na univerzite sa pestuje výskum vo všetkých oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie, teda v oblasti architektúry, stavebníctva, geodézie a kartografie, chemických technológií, potravinárstva, strojných zariadení a technológií, elektroniky, informatiky, informačných a komunikačných technológií, ako aj aplikovanej fyziky, matematiky, ekonomických či spoločenských vied.

Výskumné aktivity univerzity sa finančne zabezpečujú najmä grantovými projektami VEGA, KEGA a APVV. Univerzita sa taktiež zapája do európskych programov spolupráce vo vede a technike, vyhľadáva a získava nové finančné zdroje z programov EÚ, najmä zo 7. rámcového programu Európskej únie.

Štruktúru fakulty tvoria Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Fakulta architektúry, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Fakulta informatiky a informačných technológií.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia