Univerzita Komenského v Bratislave
Sektor vysokých škôl

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou, najväčšou a najkomplexnejšou univerzitou klasického typu, je referenčným bodom vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku.

Má 13 fakúlt - Lekárska fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Pedagogická fakulta, Farmaceutická fakulta, Fakulta telesnej výchovy a športu, Jesseniova lekárska fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Fakulta managementu, Fakulta sociálnych a ekonomických vied.

Súčasťou činnosti univerzity je aj výskum. Medzi získanými grantmi zatiaľ vysoko prevažujú domáce nad zahraničnými. Domáce granty, ktoré pochádzajú prevažne z agentúry VEGA, podporujú úspešné riešenie projektov v širokom spektre vedných odborov. Z roka na rok rastie počet riešených medzinárodných projektov, a to predovšetkým v rámci EÚ. Vedenie univerzity zaviedlo niekoľko stimulačných programov, ktoré podporujú významné vedecké pracoviská. Patria k nim Granty Univerzity pre mladých vedeckých pracovníkov, podpora mobility doktorandov, ale aj finančné ohodnotenie mladých docentov a profesorov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia