K liečbe epilepsie môže prispieť nová technológia vývoja liekov

Vedecký tím z Univerzity Komenského vyvinul novú technológiu postupu prípravy antiepileptík tretej generácie. V súčasnosti čaká na patentovú ochranu.

K liečbe epilepsie môže prispieť nová technológia vývoja liekov

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, eblaser

Epilepsia je najčastejšie vážne chronické ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje opakovaným výskytom epileptických záchvatov. Tie sú vyvolávané abnormálnym signálovým „výbojom“ v mozgovej kôre.

Epilepsiou trpí asi 1 % obyvateľstva. Len v Európe má takéto ochorenie 6 miliónov ľudí a stotisíce ďalších pribúda každým rokom.

Z hľadiska liečby a prognózy je dôležité určiť, o aký typ epilepsie ide. Niektoré typy majú dobré vyhliadky do budúcnosti a záchvaty môžu dokonca samovoľne vymiznúť, kým pri iných typoch je nevyhnutná liečba.

Na pôde Univerzity Komenského sa podaril v tomto smere úspech, ktorý môže mať celosvetový dosah. Univerzita o ňom informuje v aprílovom čísle univerzitného časopisu Naša Univerzita.

Na farmaceutickom trhu sa už dnes vyskytujú dobre známe lieky na epilepsiu. Budúcnosťou sú však takzvané antiepileptiká tretej generácie. Ich účinnosť je porovnateľná s existujúcimi liekmi, no majú menšie riziko nežiaducich účinkov a vďaka tomu ich pacienti lepšie znášajú.

Venuje sa im aj výskum z Univerzity Komenského, ktorý prináša novú technológiu prípravy „Z izomérov na báze hydrozínkarboxamidu“. Výsledkom má byť chemická zlúčenina, ktorá môže byť využitá pri príprave konkrétnych liekov.

„Keďže predmetom vynálezu je postup prípravy a nie samotná účinná látka, zavedenie novej technológie výroby nemusí prechádzať schvaľovacím procesom a certifikácii medicínskych agentúr v takom rozsahu, ako je to pri kvalite a účinnosti lieku,“ hovorí autor technológie profesor Anton Gáplovský z Prírodovedeckej fakulty UK.

Generiká sú v kurze

Trh s antiepileptikami v súčasnosti prechádza turbulentným obdobím. Keďže väčšine originálnych liečiv má vypršať patentová ochrana, trh sa sústreďuje na výrobcov ich generík, čiže liekov, ktoré majú rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a rovnakú liekovú formu ako referenčný liek. Tým sa otvárajú nové možnosti.

Vedci oslovili kvôli patentovej ochrane aj Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií (CVTI). „V súčasnosti zisťujeme, kam by bolo vhodné rozšíriť patentovú ochranu, pričom zároveň vyhľadávame partnera pre udelenie licencie. Odpovede na tieto otázky nám dajú aj prebiehajúce analýzy medzinárodných trhov,“ uviedol Jaroslav Noskovič z CVTI.

Aj táto aktivita spadá pod projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu na Slovensku, ktorého cieľom je budovanie infraštruktúry pre podporu prenosu výsledkov výskumu do hospodárskej a spoločenskej praxe.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia