Kultúra a umenie

Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty

Organizátori Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV a Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Miesto konania Častá, Účelové zariadenie kancelárie NR SR Častá-Papiernička

— Zobraziť na mape

Medzinárodná vedecká konferenci a sa bude konať pri príležitosti životného jubilea riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, prof. PhDr. Pavla Žiga, CSc..

Prihlášku s anotáciou príspevku je potrebné poslať do 31. 12. 2012. Príspevky prednesené na konferencii budú publikované v zborníku Jazykovedné štúdie. Rokovacími jazykmi a jazykmi príspevkov môžu byť všetky slovanské jazyky.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia