Vesmír a zem

Krajina a krajinná ekológia - 17. medzinárodné krajinnoekologické sympózium

Organizátori Ústav krajinnej ekológie SAV , Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF , Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV

Miesto konania Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

— Zobraziť na mape

Univerzita Konštantína Filozofa spolu s Ústavom krajinnej ekológie SAV a Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV organizujú 17. medzinárodné Sympózium venované krajine a krajinnej ekológii. Sympózium sa uskutoční 27. až 29.5 2015.

Hlavnými témami sympózia budú:

  • Teoretické otázky krajinnej ekológie: súčasné koncepty a trendy
  • Metódy vo výskume krajiny
  • Krajina a ekosystémové služby: pojmy a aplikácie
  • Správa a riadenie krajiny
  • Environmentálna osveta a výchova v krajinnej ekológii

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia