Ústav krajinnej ekológie SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav krajinnej ekológie SAV

Ústav krajinnej ekológie je interdisciplinárny vedecký ústav pre základný a aplikovaný výskum, ako aj pre koordináciu, vypracovávanie krajinnoekologických metodík, plánov a projektov.

Na tomto ústave vznikla metodika krajinnoekologického plánovania - LANDEP. Súčasťou výskumnej činnosti ústavu sú aj národné a medzinárodné projekty ako napr. Dvesto rokov zmien využívania krajiny a krajinnej pokrývky a ich hnacie sily v Karpatskej kotline, OpenNESS - Funkčnosť prírodných kapitálov a ekologických služieb: od konceptu k reálnej aplikácii - OpenNESS a NBP - Nový biogeografický proces.

Ústav vydáva dva časopisy - Ekológia (Bratislava) a Životné prostredie.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia