Opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a surovín
Európska komisia Spoločenské výzvy

Opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a surovín

Cieľom výzvy je dospieť k ekonomike a spoločnosti,ktoré budú účinne využívať zdroje a budú odolné voči klimatickým zmenám, chrániť a udržateľne spravovať prírodné zdroje a ekosystémy a zabezpečiť udržateľné dodávky a využitie surovín. Pri surovinách je zároveň dôležité nájsť rovnováhu medzi potrebami rastúcej globálnej spoločnosti a obmedzenými prírodnými zdrojmi.

Ďalšími zámermi tejto výzvy sú udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2°C a umožniť spoločnosti a ekosystémom prispôsobiť sa klimatickým a iným enviromentálnym zmenám. V tejto oblasti sú kľúčovými ekoinovácie, ktoré môžu prispieť k tvorbe nových pracovných miest a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť európskych ekonomík. Keďže ide o výzvu úzko súvisiacu s globálnymi zmenami a vývojom, je nutné riešiť ju na úrovni, ktorá presahuje hranice Európskej únie. Vzhľadom na devastáciu mnohých ekosystémov je potrebný radikálny prechod k ekonomike založenej na udržateľnom vzťahu medzi prírodou a človekom, ktorý bude pre obe strany prospešný. 

Táto spoločenská výzva je rozdelená do nasledovných oblastí:

1. Boj s klimatickými zmenami a prispôsobenie sa im
2. Ochrana životného prostredia, udržateľné spravovanie prírodných zdrojov, vody, biodiverzity a ekosystémov
3. Zabezpečenie udržateľnej dodávky neenergetických a nepoľnohospodárkych surovín
4. Umožnenie prechodu k zelenej ekonomike a spoločnosti prostredníctvom ekoinovácií
5. Vývoj komplexných a dlhodobých globálnych enviromentálnych pozorovacích a informačných systémov
6. Kultúrne dedičstvo

foto: Designed by Freepik

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia