Ekonomická fakulta UMB
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Sektor vysokých škôl

Ekonomická fakulta UMB

V súčasnej dobe študuje na Ekonomickej fakulte takmer 4.000 študentov.

Štúdium sa uskutočňuje v piatich akreditovaných študijných odboroch: cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, regionálny rozvoj a verejná správa, verejná ekonomika a služby na týchto katerdách: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania, Katedra ekonómie, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Katedra financií a účtovníctva, Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov, Katedra odbornej jazykovej komunikácie, Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, Inštitút manažérskych systémov, Poprad, Inštitút ekonomických vied.

Prioritami výskumu na fakulte sú stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v podmienkach Európskej únie, postavenie podniku v procesoch transformácie, integrácie a globalizácie, manažment ľudských zdrojov a kvality, reforma a efektívnosť verejného sektora, trvalo udržateľný rozvoj územných celkov, spoločensko-ekonomické súvislosti globalizácie a ich vplyv na európsku ekonomiku a politiku, financie, bankovníctvo a investovanie v podmienkach globalizácie. Fakulta vydáva publikácie Ekonomika a spoločnosť, Acta aerarii publici, Ekonomická revue cestovného ruchu, E + M Ekonomie a Management, Acta oeconomica, Acta linguistica.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia