Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sektor vysokých škôl

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti univerzity predstavuje základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej univerzity až po Univerzitu tretieho veku. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor pre rôzne spoločenské aktivity, ktoré im umožňujú športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na univerzite. Medzi projekty univerzity patria napríklad projekty Gender Debate in the European Research Area (GENDERA), alebo Implementácia nových prístupov za účasti verejnosti v manažmente rádioaktívnych odpadov.

Štruktúru univerzity tvoria Ekonomická fakulta, Fakulta humanitných vied, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulta prírodných vied, Pedagogická fakulta, Právnická fakulta.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia