Lekárska fakulta UPJŠ
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Sektor vysokých škôl

Lekárska fakulta UPJŠ

Korene Lekárskej fakulty siahajú až do 17. storočia.

Fakulta vydáva časopisy Folia Medica Cassoviensia, Transactions of the Universities of Košice a Ateroskleróza. Jej organizačnú štruktúru tvoria Ústav anatómie, Ústav farmakológie, Ústav histológie a embryológie, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie, Ústav lekárskej biológie, Ústav lekárskej fyziológie, Ústav lekárskej informatiky, Ústav ošetrovateľstva, Ústav patologickej fyziológie, Ústav patológie, Ústav rodinného lekárstva, Ústav súdneho lekárstva, Ústav verejného zdravotníctva. Súčasťou výskumnej činnosti fakulty sú aj projekty ako napríklad Biomedical, psychosocial factors related to functional status and well-being among patients with Parkinson´s Disease - 2nd wave in the framework of the Research Program of Graduate School KISH či Supervisors Chronic Disease Research Program of Graduate School KISH.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia