Pedagogická fakulta TU
Trnavská univerzita v Trnave Sektor vysokých škôl

Pedagogická fakulta TU

Pedagogická fakulta predstavuje v rámci Trnavskej univerzity výučné pracovisko, na ktorom sa zabezpečuje výskum a výučba v pedagogických študijných a vedných odboroch.

Fakulta garantuje a abezpečuje komplexné vzdelávanie učiteľov pre základné a stredné školy v jednotlivých akreditovaných študijných programoch. Zabezpečuje takisto neučiteľské vzdelávanie v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. Príprava učiteľov katolíckej náboženskej výchovy je realizovaná v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity, ktorá túto špecializáciu odborne garantuje. Druhou významnou oblasťou je vedecko-výskumná a umelecká činnosť fakulty. Prioritou je najmä aplikácia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní, výskum v oblasti teórie a vyučovania jednotlivých predmetov z pedagogicko-psychologického hľadiska a umelecké aktivity Katedry pedagogiky výtvarného umenia. Výskum sa uskutočňuje aj prostredníctvom projektov ako napríklad Vieš, čo vieš?.

Organizačnú štruktúru fakulty tvoria Katedra anglického jazyka a literatúry, Katedra biológie, Katedra fyziky, Katedra chémie, Katedra matematiky a informatiky, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Katedra pedagogických štúdií, Katedra pedagogiky výtvarného umenia, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra školskej pedagogiky. Fakulta vydáva recenzované domáce vedecké časopisy Acta Facultatis a Pedagogický časopis.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia