Žilinská univerzita v Žiline
Sektor vysokých škôl

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline vznikla 1. októbra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe ako Vysoká škola železničná.

Kooperácia so zahraničnými univerzitami umožňuje študentom a učiteľom aktívnu účasť v medzinárodných programoch LLP/ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS, TEMPUS, COPERNICUS, COST, v 5., 6. a 7. rámcovom programe a i. Súčasťou výskumu sú projekty ako napr. Výskum interoperability metód riadenia so strategickým zámerom organizácie, Výskum možnosti aplikácie fuzzy-stochastického prístupu Corporate matrics ako nástroj v kvantifikácii a diverzifikácii podnikových rizík či Globálne trendy v Corporate Identity so zameraním na dopravné podniky.

Vydáva časopisy Spravodajca a Komunikácie – vedecké listy.

Organizačnú štruktúru tvoria Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Fakulta humanitných vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia