Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU

Vo svojej činnosti sa Katedra pedológie a geológie zameriava na problematiku hodnotenia produkčnej schopnosti pôdy. Katedra analyzuje základné chemické a fyzikálne ukazovatele stavu pôdy, ale zameriava sa aj na riešenie veľmi špecifických problémov ako sú:

  •     analýzy kvality pôdneho humusu a modelovanie bilancie uhlíka v pôdach
  •     hodnotenie vplyvov sústav hospodárenia na fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôd
  •     analýzy nábojových charakteristík pôdy, zloženie a vlastnosti HK a FK
  •     stanovenie labilného uhlíka a potenciálne mineralizovateľného dusíka v pôde a foriem organického dusíka v pôdach
  •     chemické zloženie rastlinných zvyškov a bilanciu pôdnej organickej hmoty
  •     pôdnu textúru a štruktúru a vodoodolnosť pôdnych agregátov
  •     kontamináciu pôd ťažkými kovmi a ochranu pôd, povrchových a podzemných vôd.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia