Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
Európska komisia Sektor zahraničných organizácií

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre) je generálnym riaditeľstvom (GR)patriacim pod Európsku komisiu.

Centrum tvorí sedem ústavov v piatich členských krajinách Európskej únie (Belgicko, Holandsko, Taliansko, Nemecko a Španielsko). GR JRC disponuje 2700 pracovníkmi, čo mu umožňuje poskytovať aktívnu pomoc pri vytváraní bezpečnejšej, čistejšej, zdravšej a konkurencieschopnejšej Európy.

Poslaním Spoločného výskumného centra je poskytovanie zákaznícky orientovanej vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie. JRC je útvar Európskej komisie, ktorý slúži ako referenčné centrum pre vedu a technológický pokrok Únie. Nadväzne na proces tvorby politík slúži spoločným záujmom členských štátov, pri čom si v určitých oblastiach, či už súkromných alebo štátnych, zachováva nezávislosť. 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia